tirsdag 2. november 2010

MFJ-9340 Cub 40 m CW Transceiver byggesett.

PB010036

I går begynte jeg å bygge på min MFJ-9340 Cub 40 m CW Transceiver.  MFJ-93XX kommer i utgaver for 80 m, 40 m, 30 m, 20 m, 17 m og 15 m, der XX indikerer hvilket bånd transceiveren er for.

PA300028

Byggingen var ganske enkel og består i hovedsak av to trinn, i det første trinnet monterer man på alle kompenentene som er felles for alle versjonene, og i det andre trinnet monterer man på de komponentene som er spesifikke for hvert bånd.

PB010029

Her er det første trinnet ferdig.

PB010034

Her er transceiveren ferdig.

På det øverste bildet er transceiveren satt opp for justering og testing. Selv om bildet kan gi inntrykk av at denne transceiveren har innebygd keyer, så er ikke det riktig, men jeg har ingen morsenøkkel, så min Bencher Paddle gjør tjeneste som morsenøkkel inntil videre for å få nøklet senderen.

Justeringen av mottakeren gikk ganske greit, og det gjorde også justeringen av senderens bærebølge offsett, men når jeg skulle justere senderens båndpassfilter fikk jeg ikke noe signal ut på dummyloaden og wattmeteret. Ved å bruke frekvenstelleren på min MFJ-269 fikk jeg målt at det var signal helt frem til basis på utgangstransistoren, men ikke noe signal etter utgangstransisoren. Jeg loddet ut utgangstransistoren og målte at det var brudd i basis-kollektor overgangen. Da var det bare og hive seg rundt og bestille nye utgangstransistor fra ELFA. ELFA hadde ikke på lager, men har lovet å levere meg ny utgangstransistor den 10 november.

PB020043J

For å sjekke om utgangskretsen var i orden og for å kunne fullføre jobben med justeringen av båndpassfilteret på senderen, la jeg inn en liten ledning fra basis til kollektor på utgangstransistoren og justerte for max effekt. Utgangseffekten uten utgangstransistoren er på ett par hundre milliwatt.

Fordi jeg venter på ny utgangstransistor har jeg ikke montert transceiveren i boksen sin enda, men jeg har koblet den til windomantennen min og den drar inn stasjoner som bare det, det er ingen tvil om at mottakeren ihvertfall fungerer.

Legg inn en kommentar