mandag 19. september 2011

KSB2 SSB-modul til Elecraft K2.

P9190023

Jeg hadde håpet at jeg kunne få den kontakten som jeg mangler for å komme videre på byggingen av RF-kortet til K2 i dag, men den kom ikke, derfor begynte jeg å bygge på SSB-modulen KSB2 i stedet, nå er alle kondensatorene, diodene og resten av halvlederne kommet på plass. Det som står igjen nå er krystallene til SSB-filteret, ett par spoler og alle motstandene.

P9190021

KSB2 SSB-modulen med alle kondensatorene unntatt elektrolyttkondensatorene på plass. Totalt er det 56 kondensatorer på KSB2-modulen.

P9190022

KSB2-modulen etter at jeg har installert alle de 14 diodene.

Legg inn en kommentar