tirsdag 14. januar 2014

Amatørradio og stråling.

Ved å bruke Strålingskalkulatoren til Post- og Teletilsynet har jeg regnet ut noen anbefalte minimumsavstander for HF, 6 m, 2 m, 70 cm og 23 cm ved forskjellige effekter for en dipol med 7 dBi forsterkning (7 dbi er gjerne litt mer enn hva som regel har i forsterkning på en halvbølgedipol, men jeg tok i litt for å være på den sikre siden).
Det er VIKTIG å merke seg at disse minimumsavstandene gjelder for 100 % eksponering ved 100 % sendetid, noe som IKKE er tilfelle med radioamatørsendinger, som i sin natur foregår over korte tidsrom, med lange opphold mellom hver sending.

Lengdene skal derfor ikke taes som absolutte, men kun som en veiledning.
Den eneste måten å vite sikkert hvilke strålingsmengder man faktisk har på ett gitt sted er å måle feltstyrken. 

Strålingskalkulatoren til Post- og Teletilsynet finner man her:
http://www.npt.no/npt/str_kalk/icnirp_avansert.html

For HF, 6m, 4 m og 2 m med 5 watts utgangseffekt er minimumsavstanden 1 m for 100 % eksponering ved 100 % sendetid med en dipol med 7 dBi forsterkning.

For HF, 6m, 4 m og 2 m med 10 watts utgangseffekt er minimumsavstanden 1,42 m for 100 % eksponering ved 100 % sendetid med en dipol med 7 dBi forsterkning.

For HF, 6m, 4 m og 2 m med 25 watts utgangseffekt er minimumsavstanden 2,3 m for 100 % eksponering ved 100 % sendetid med en dipol med 7 dBi forsterkning.

For HF, 6m, 4 m og 2 m med 50 watts utgangseffekt er minimumsavstanden 3,2 m for 100 % eksponering ved 100 % sendetid med en dipol med 7 dBi forsterkning.

For HF, 6m, 4 m og 2 m med 100 watts utgangseffekt er minimumsavstanden 4,5 m for 100 % eksponering ved 100 % sendetid med en dipol med 7 dBi forsterkning.

For HF, 6m, 4 m og 2 m med 300 watts utgangseffekt er minimumsavstanden 7,8 m for 100 % eksponering ved 100 % sendetid med en dipol med 7 dBi forsterkning.

For HF, 6m, 4 m og 2 m med 1000 watts utgangseffekt er minimumsavstanden 14,2 m for 100 % eksponering ved 100 % sendetid med en dipol med 7 dBi forsterkning.

For 70 cm med 5 watts utgangseffekt er minimumsavstanden 0,96 m for 100 % eksponering ved 100 % sendetid med en dipol med 7 dBi forsterkning.

For 70 cm med 10 watts utgangseffekt er minimumsavstanden 1,36 m for 100 % eksponering ved 100 % sendetid med en dipol med 7 dBi forsterkning.

For 70 cm med 25 watts utgangseffekt er minimumsavstanden 2,2 m for 100 % eksponering ved 100 % sendetid med en dipol med 7 dBi forsterkning.

For 70 cm med 50 watts utgangseffekt er minimumsavstanden 3,1 m for 100 % eksponering ved 100 % sendetid med en dipol med 7 dBi forsterkning.

For 70 cm med 100 watts utgangseffekt er minimumsavstanden 4,3 m for 100 % eksponering ved 100 % sendetid med en dipol med 7 dBi forsterkning.

For 70 cm med 300 watts utgangseffekt er minimumsavstanden 7,5 m for 100 % eksponering ved 100 % sendetid med en dipol med 7 dBi forsterkning.

For 70 cm med 1000 watts utgangseffekt er minimumsavstanden 13,6 m for 100 % eksponering ved 100 % sendetid med en dipol med 7 dBi forsterkning.

For 23 cm med 5 watts utgangseffekt er minimumsavstanden 0,56 m for 100 % eksponering ved 100 % sendetid med en dipol med 7 dBi forsterkning.

For 23 cm med 10 watts utgangseffekt er minimumsavstanden 0,79 m for 100 % eksponering ved 100 % sendetid med en dipol med 7 dBi forsterkning.

For 23 cm med 25 watts utgangseffekt er minimumsavstanden 1,25 m for 100 % eksponering ved 100 % sendetid med en dipol med 7 dBi forsterkning.

For 23 cm med 50 watts utgangseffekt er minimumsavstanden 1,76 m for 100 % eksponering ved 100 % sendetid med en dipol med 7 dBi forsterkning.

For 23 cm med 100 watts utgangseffekt er minimumsavstanden 2,5 m for 100 % eksponering ved 100 % sendetid med en dipol med 7 dBi forsterkning.

For 23 cm med 300 watts utgangseffekt er minimumsavstanden 4,3 m for 100 % eksponering ved 100 % sendetid med en dipol med 7 dBi forsterkning.

For 23 cm med 1000 watts utgangseffekt er minimumsavstanden 7,9 m for 100 % eksponering ved 100 % sendetid med en dipol med 7 dBi forsterkning.

Ingen kommentarer: