mandag 6. januar 2014

Hvilket mode er mest effektivt?

Det blir stadigvekk gjentatt (nesten til det kjedsommelige) at CW er så mye mer effektivt enn alle andre modes når det gjelder å oppnå kontakt, men er dette virkelig sant, og i så fall hvor mye mer effektivt?

I desember 2013 nummeret av QST har Kazimierz «Kai» Siwiak, KE4PT og Bruce Pontius, N0ADL sett nærmere på dette i artikkelen «How Much «Punch» Can You Get from Different Modes?»

Kai og Bruce har sammenlignet AM, SSB, FM, RTTY, CW, PSK31 og JT65 og sett på de forskjellige faktorene som bidrar til effektiviteten til en mode, slik som gjennomsnittlig sendereffekt, mottakerens følsomhet og båndbredde.

Det vil føre for langt å gjengi hele artikkelen her, men medlemmer av ARRL kan lese den her: http://www.nxtbook.com/nxtbooks/arrl/qst_201312/index.php#/32

Men man kan gjengi noen av tallene de har regnet seg frem til.
(Kai og Bruce hadde ikke regnet ut noe for SSB med kompresjon, kun for SSB uten kompresjon, derfor har jeg lagt til tall for SSB med kompresjon.)

Gjennomsnittseffekt:

Mode:

Gjennomsnittseffekt (%):

Sammenlignet med CW (dB):

AM

25

-2,5

SSB

25

-2,5

SSB med kompresjon

75

2,3

FM

100

3,6

RTTY

95

3,3

CW

44

0

PSK31

75

2,3

JT65

100

3,5

Som man ser fra tallene i tabellen ovenfor er gjennomsnittseffekten meget høy for FM, RTTY og JT65, mens den er ganske høy for PSK31 og SSB med kompresjon, mens ved CW er gjennomsnittseffekten bare 44 % av senderens utgangseffekt, og for SSB og AM er gjennomsnittseffekten bare 25 % av senderens utgangseffekt.

Gjennomsnittlig mottaker følsomhet:

Mode:

Følsomhet (μV):

Følsomhet (dBm):

Sammenlignet med CW (dB):

AM

0,72

-109,9

-25,1

SSB

0,22

-120,3

-14,7

SSB med kompresjon

0,22

-120,3

-14,7

FM

0,29

-117,7

-17,3

RTTY

0,096

-127,3

-7,7

CW

0,004

-135

0

PSK31

0,023

-139,8

4,8

JT65

0,0035

-156,2

21,2

Som man ser fra tallene i tabellen ovenfor er mottakerfølsomheten vesentlig større for modes med liten båndbredde som for eksempel RTTY, CW og PSK31, for spesielle modes som bruker lang tid på å overføre dataene slik som for eksempel JT65 er følsomheten også ekstremt mye bedre.

For å sammenligne effektiviteten til et mode må man legge sammen tallene for effektiv sendereffekt og mottakerens følsomhet, da får man disse tallene:

Sammenligning av modes i forhold til CW:

Mode:

Sammenlignet med CW (dB):

AM

-27,6

SSB

-17,2

SSB med kompresjon

-12,4

FM

-13,7

RTTY

-4,4

CW

0

PSK31

7,1

JT65

24,7

For å gjøre disse tallene enklere å forstå har jeg regnet de om til hvilken maksimal utgangseffekt PEP) senderen må ha for at mottakeren i andre anden skal ha det samme signal/støy forholdet som det en CW sending med en vanlig 100 Watts (PEP) transceiver gir.

Sammenligning av modes i forhold til CW:

Mode:

Utgangseffekt (PEP) i forhold til CW:

AM

57,5 kW

SSB

5,2 kW

SSB med kompresjon

1,7 kW

FM

2,3 kW

RTTY

275 W

CW

100 W

PSK31

19,5 W

JT65

0,34 W

Tallene taler for seg selv, men man ser enkelt hvor ineffektivt AM er, det er heller ikke overraskende at SSB krever en god del mer effekt enn CW, men ved riktig bruk av kompresjon kan man forbedre SSB signalet betydelig. RTTY er nesten like effektivt som CW, mens PSK31 er mye mer effektivt enn CW, og effektiviteten på JT65 er formidabel!

Ingen kommentarer: