mandag 13. januar 2014

Montert nytt 3 kHz roofing filter på Yaesu FT-2000D.

IMG_20140113_104445

I går kveld monterte jeg nytt 3 kHz roofing filter på LA1DSA Jan Erik’s Yaesu FT-2000D. Ikke så vanskelig egentlig, men ganske krøkkete fordi man skal kutte en svært tynn bane på kretskortet og lodde på plass noen svært tynne koakser på noen bittesmå loddepunkter, i tillegg må man lodde på skjermen på det nye filteret og det krever svært mye varme. Jeg er glad jeg har både små og store loddespisser, for jeg hadde bruk for begge deler denne gangen.

Yaesu FT-2000 er en stor og flott rigg med god ytelse, dessverre er ikke storsignalegenskapene så gode, årsaken til dette er at Yaesu har valgt noen roofingfiltre som er ganske brede, f.eks. er det originale 3 kHz roofing filteret målt til å ha en båndbredde på 6,7 kHz av AC0C Jeff.

yaesu_vs_ns

Dette fører til at mottakerens tredje ordens dynamikkområde bare er på ca. 63 dB ved 2 kHz forskjell i frekvens. Det vil si at ett signal 2 kHz i fra mottakerfrekvensen kun skal være 63 dB kraftigere enn ønsket signal før det signalet man ønsker å lytte på forsvinner i støyen.

AC0C Jeff bestemte seg for å gjøre noe med dette, siden transceiveren ellers er så god, og etter lengre tids leting fant han frem til en filterfabrikant som kunne lage ett filter med de ønskede spesifikasjonene. Filterfabrikanten heter Network Sciences og filteret de lager har en båndbredde på 2,4 kHz, noe som er ganske formidabelt på 70 MHz.

Når man skifter ut det originale “3 kHz” (egentlig båndbredde 6,7 kHz) med filteret fra Network Sciences (bånbredde 2,4 kHz) øker Yaesu FT-2000 mottakerens tredje ordens dynamikkområde med 22 dB fra 63 dB til 85 dB! Dette gjør at ytelsen til FT-2000 kommer helt opp i toppsjiktet.
Se forøvrig rankingen på Robert Sherwoods side: http://www.sherweng.com/table.html

Det nye roofingfilteret kan bestilles fra AC0C Jeff via hans hjemmesider: http://ac0c.com/main/page_ft2k_roofing_filters_project_overview.html
Der står det også en utførlig beskrivelse på hvordan man installerer filteret.

IMG_20140113_104515

Bildet ovenfor viser hvordan hovedkortet til LA1DSA Jan Erik’s Yaesu FT-2000 ser ut før det nye filteret blir montert.

DSC_0003

Det nye roofingfilteret klart til å monteres inn i FT-2000. På venstre side er utgangen av filteret med en kort miniatyr koaks, på den høyre siden er inngangen med et impedanstilpassningsnettverk bestående av en spole og en kondensator og en kort miniatyr koaks.

DSC_0007

Det nye roofingfilteret montert på plas på hovedkortet. For å feste filteret er det loddet fast til skjermen på mikserenheten. Dette gir samtidig roofingfilteret en god jording.

IMG_20140113_104224

Her ser man roofingfilteret etter at det er montert. Nå skal det bli spennende å høre hva LA1DSA Jan Erik syns etter modifikasjonen av hans Yaesu FT-2000D.

Ingen kommentarer: