søndag 26. oktober 2014

Elecraft 2T-gen 2 Tone Test Oscillator

IMG_20141024_170020

I helgen har jeg bygd meg en Elecraft 2T-gen, det er en 2 tone testoscillator, som navnet indikerer er dette snakk om en oscillator som genererer 2 toner på henholdsvis 700 Hz og 1900 Hz. Slike oscillatorer er svært nyttige når man skal teste SSB-sendere. Man kobler 2 tone oscillatoren til mikrofoninngangen, nøkler senderen og ser på det modulerte signalet ut fra senderen i oscilloskopet eller spektrumanalysatoren.

IMD_Pics_600

Ingen kommentarer: