onsdag 25. mars 2015

Forkortet dipol for 60 m med mulighet for 15 m.

DSC_2766

I dag har jeg satt opp en forkortet dipol for 60 m, hele antennen er ca. 13,5 m lang. Antennen består av to legger av 2,5 mm^2 PN ledning som er ca. 3,7 m lange, så 2 spoler på 26 uH og så to legger med 2,5 mm^2 PN ledning som er ca. 2,9 m lange. På grunn av plassen her hjemme, henger de to ytterste leggene rett ned. Dette gjør at disse leggene nok har en annen lengde enn dersom antennen hadde hengt rett. Mellom spolene er det ca. 7,5 m, på grunn av den høye reaktansen i spolene på 21 MHz fungerer derfor spolene som traps på 15 m, og jeg har derfor en ren halvbølgedipol for 15 m mellom spolene. Slik antennen henger nå er den ca. 5-6 m over bakken.

forkortet_dipol_60m

Antennen ble først simulert i Eznec, og så justert inn under bygging.

forkortet_dipol_60m_SWR_60m

SWR på 60 m slik det er simulert i Eznec.

forkortet_dipol_60m_SWR_15m

SWR på 15 m slik det er simulert i Eznec.

forkortet_dipol_60m_utstraling_60m

Eznec simulering av antenneutstrålingen på 60 m når antennen henger 6 m over bakken.

forkortet_dipol_60m_utstraling_15m

Eznec simulering av antenneutstrålingen på 15 m når antennen henger 6 m over bakken.

DSC_2762

De to spolene jeg benytter er 16,5 cm lange og består av 55 viklinger 1,5 mm^2 PN ledning som er tettviklet på ett 40 mm plastrør. Dette skal gi en induktans på ca. 26 uH.
For å regne ut størrelsen på spolen har jeg brukt kalkulatoren på hjemmesiden min:
http://www.arcticpeak.com/antennapages/dipol_forkorttelsesspole.html 

VNA_150325_175000

SWR på den forkortede dipolen målt på 60 m. Som man ser stemmer det ganske godt overens med det jeg simulerte i Eznec. På grunn av at antennen er forkortet er den litt smalbåndet, jeg har derfor tunet antennen til den delen av 60 m båndet som jeg bruker mest.

VNA_150325_174122

SWR på den forkortede dipolen målt på 15 m. Som man ser stemmer det ganske godt overens med det jeg simulerte i Eznec.

forkortet_60m_dipol

Lengdene slik de ble på den ferdige dipolen når jeg laget antennen med 2,5 mm^2 PN-ledning.

forkortet_60m_dipol_omvendt_U

Antennen slik den er når den henger som en omvendt U.

Legg inn en kommentar