torsdag 10. september 2015

Halvbølgedipol for 20 m.

På Field Day'en til LA1FDG i helgen laget jeg en halvbølgedipol for 20 m. I dag har jeg finjustert den slik at senterfrekvensen kommer midt i båndet.

Halvbølgedipolen ble hengt opp mellom to master i hagen slik at den enkelt kunne justeres.
 
SWR-kurven for den ferdige halvbølgedipolen.
 
SWR_20m_dipol
SWR-kurven for en Eznec-simulering av antennen.
Som man ser stemmer simuleringen bra overens med de faktiske målingene.

Ingen kommentarer: