lørdag 3. oktober 2015

RUSSIAN WW Digital Contest.

Etter dagens fjelltur skrudde jeg på radioen og oppdaget at det var svært stor aktivitet på digimode, det viste seg at det var RUSSIAN WW Digital Contest som gikk.
Jeg hang meg på og har i løpet av kort tid fått kjørt ett pent antall QSO'er.
Contesten foregår på BPSK63 og RTTY.
Det er lov å kjøre alle stasjoner uansett land.

Ingen kommentarer: