fredag 12. februar 2016

RigExpert AA-230 ZOOM antenneanalysator.

RigExpert AA-230 ZOOM antenneanalysator.


 Jeg har fått meg ny antenneanalysator, en RigExpert AA-230 ZOOM. Som navnet antyder dekker den frekvensområdet 100 kHz til 230 MHz. Dette er en avansert analysator med svært mange muligheter, men som likevel er enkel å bruke.

Min gamle MFJ-269 blir helt enorm ved siden av min nye AA-230 ZOOM.
Det er en betydelig oppgradering å gå fra min gamle MFJ-269 til AA-230 ZOOM, når det gjelder hva man kan måle med de, er ikke forskjellen så stor, faktisk kan man måle litt mer med MFJ-269 siden den også dekker 70 cm og i tillegg har en frekvensteller, men med skjermen til AA-230 ZOOM får man presentert måledataene på en bedre måte, særlig siden man kan få måledataene presentert som en graf. AA-230 ZOOM er også mye mer nøyaktig. En annen fordel med AA-230 ZOOM er at man kan lagre måleresultatene slik at man kan hente de frem igjen på et senere tidspunkt. Man kan også koble AA-230 ZOOM til PC'en og styre den fra programmet AntScope. AntScope kan man laste ned RigExperts hjemmesider.

Skjermbilde fra AA-230 ZOOM. Her blir det målt SWR på den forkortede 20 m dipolen min.

SWR grafen slik den vises i AntScope for den samme dipolen som ovenfor.

Ved å trykke på "DATA" knappen får man frem flere data for den aktuelle frekvensen som markøren er på.


SWR på FD-4 windomantennen min.

SWR slik det vises i AntScope.

I AntScope har man mulighet til å legge inn antennekabelen, slik at man kan fjerne påvirkningen fra den. Man legger bare inn type kabel og lengden. I mitt tilfelle har jeg 100 m med RG-213, som man ser på grafen ovenfor er påvirkningen fra kabelen betydelig.

Man kan også måle kabeltapet og få det vist som en graf, slik som dette.

En av de nyttige funksjonene til AA-230 ZOOM er reflektometeret, eller TDR (Time Domain Reflectometer) som det også kalles. I TDR modus er det enkelt å feilsøke på koakskabler. I eksemplet ovenfor er det ca. 12 m med RG-58 som er koblet i serie med ca. 3 m med RG-59. De første 12 metrene gir ingen refleksjoner, og så får man en liten refleksjon der hvor det er RG-59, og så en stor refleksjon der hvor kabelen slutter.
Ved å trykke på "DATA" knappen får man frem flere data der hvor markøren er plassert. I dette eksempelet ser man at impedansen på RG-59 kabelen er 74 ohm.
TDR slik det vises i AntScope.

Ingen kommentarer: