fredag 5. februar 2016

SWR på den forkortede 20 m dipolen.

I kveld har jeg hengt opp den forkortede dipolen for 20 m som jeg laget tidligere i uken og fintunet den. Jeg hadde laget den 10 cm for lang i begge ender, og jeg endte opp med å måtte klippe av den 11 cm i hver ende for å få resonansen der jeg ville ha den.

SWR målt på den forkortede dipolen.
 
SWR beregnet av Eznec.
 
Som man ser er det en god overensstemmelse mellom SWR beregnet av Eznec og SWR målt på den ferdige dipolen. 


Ingen kommentarer: