onsdag 6. april 2016

Nye traps for 10 m og 15 m.


De siste kveldene har jeg laget meg nye traps for 10 m og 15 m. Planen er at jeg skal bruke trapsene i en tre-bånds trapdipol for 10 m, 15 m og 20 m. De to trapsene til venstre på bildet er for 10 m og de to til høyre er for 15 m.

Trapsene for 10 m består av en spole på 2,08 uH og en kondensator på 15 pF, spolene er laget ved å vikle 1,5 mm^2 PN-ledning 7 runder rundt ett 40 mm PE-rør. Både ledningen og plastrøret får man kjøpt på Biltema. Kondensatorene er laget av 13 cm RG-58 koaks. I den ene enden av koaksen er det loddet på 1,5 mm^2 PN-ledning på senterlederen og skjermen, i enden av ledningene har jeg satt på kabelsko, etter på har jeg kledd denne enden med krympestrømpe med lim for å gjøre koaksen vanntett. Etter beregningene jeg hadde gjort på forhånd skulle jeg trenge 14 - 20 cm RG-58 for å lage en kondensator på 15 pF, jeg begynte derfor med 20 cm koaks, og klippet til resonansfrekvensen ble der hvor jeg ville ha den. Jeg klipte først vekk litt av skjermen, målte, og så klippet jeg litt av senterlederen, målte, klipte litt mer av skjermen og så videre. For å hindre overslag er senterlederen ett par cm lengre enn skjermen. Når jeg hadde fått justert senterfrekvensen der jeg ville ha den, forseglet jeg også denne enden av koaksen med krympestrømpe med lim. Lengdene på koaksene jeg til slutt endte opp med er litt kortere enn beregnet fordi ledningen jeg loddet på også virker som en kondensator. Det er viktig at skruene man bruker i trapsene er rustfrie og ikke-magnetiske, ellers risikerer man at de blir varme og smelter seg gjennom plastrøret.

Trapsene for 15 m består av en spole på 2,82 uH og en kondensator på 20 pF, spolene er laget ved å vikle 1,5 mm^2 PN-ledning 8,5 runder rundt ett 40 mm PE-rør. Kondensatorene er laget av 17 cm RG-58 koaks. Etter beregningene jeg hadde gjort på forhånd skulle jeg trenge 20 - 26 cm RG-58 for å lage en kondensator på 20 pF.

Dempningen på den første 10 m trapsen.

Dempningen på den andre 10 m trapsen.

Dempningen på den første 15 m trapsen.

Dempningen på den andre 15 m trapsen.
Med en dempning på godt over 55 dB på resonansfrekvensen er jeg svært godt fornøyd med de nye trapsene.

Ingen kommentarer: