lørdag 23. april 2016

Trapvertikal for 10 m, 15 m og 20 m.


I dag har jeg gjort ferdig et prosjekt som jeg har holdt på med en stund, nemlig en trapvertikal for 10 m, 15 m og 20 m. Jeg hadde en slik antenne tidligere, men den ble dessverre stjålet i sommerferien i fjor. Jeg gleder meg fremdeles over at idiotene ikke ante hva de stjal. Men selv om antennen ikke hadde noen økonomisk verdi, hadde den stor verdi for meg fordi det var den antennen jeg brukte mest når jeg kjørte portabelt, derfor måtte jeg se til å lage meg en ny før sommeren.

Tegningen over viser målene på trapvertikalen.
Jeg har bygd trapvertikalen med en vertikal radiator med 2 traps, en for 10 m, og en for 15 m, og med 3 radialer for hvert bånd, totalt 9 radialer.

Trapsene for 10 m og 15 m.
Trapsene er identiske med trapsene jeg lagde til 3 bånds trapdipolen. 10 m trapsen består av en spole på 2,08 uH og en kondensator på 15 pF, 15 m trapsen består av en spole på 2,82 uH og en kondensator på 20 pF. Kondensatorene er laget av RG-58 som er klippet til og så isolert med krympestrømpe etterpå.

Dempningen på 15 m trapsen.
Dempningen på 10 m trapsen.
Dempningen på de ferdige trapsene ble på over 50 dB, det er jeg svært fornøyd med. Med så god dempning blir det god isolasjon på de båndene trapsene er laget for, det gjør det mye enklere å avstemme hvert bånd.

Spolene til trapsene er viklet på 40 mm plastrør.

Trapsene montert på antennen. Den tynne ledningen er en tuningstubb for 10 m.
Jeg kom til å kappe antennen litt for kort på 10 m, derfor ble det nødvendig å montere på en tuningstubb på 10 m trapsen.

Fødepunktet med de 9 radialene.
Før jeg begynte å lage antennen simulerte jeg den i EZNEC+. EZNEC er et svært nyttig verktøy når man skal analysere antenner og resultatene er ganske nøyaktige dersom man har klart å bygge seg en god simuleringsmodell.

Simulert SWR fra 13 MHz til 30 MHz.

Simulert SWR på 20 m.
Simulert SWR på 15 m.
Simulert SWR på 10 m.
Simulert utstråling på 20 m.
Simulert utstråling på 15 m.
Simulert utstråling på 10 m.
EZNEC regner også ut spenningen, strømmen og tapet i trapsene. Dette er svært nyttig informasjon når man skal dimensjonere trapsene. Load 1 er 10 m trapsen og load 2 er 15 m trapsen.

10 m/15 m/20 m Trap Vertikal  
             
         --------------- LOAD DATA ---------------
Frequency = 14,2 MHz

Load 1   Voltage = 309,2 V at 87,57 deg.
              Current = 1,252 A at -2,22 deg.
              Impedance = 0,8913 + J 246,9 ohms
              Power = 1,398 watts

Load 2   Voltage = 439,8 V at 87,37 deg.
              Current = 0,9632 A at -2,43 deg.
              Impedance = 1,658 + J 456,6 ohms
              Power = 1,539 watts

              Total applied power = 100 watts
              Total load power = 2,936 watts
              Total load loss = 0,129 dB
                   
         --------------- LOAD DATA ---------------
Frequency = 21,2 MHz

Load 1   Voltage = 389,3 V at 85,58 deg.
              Current = 0,6272 A at -4,14 deg.
              Impedance = 3,087 + J 620,6 ohms
              Power = 1,215 watts

Load 2   Voltage = 980,8 V at -94,2 deg.
              Current = 0,00467 A at -70,53 deg.
              Impedance = 192400 - J 84330 ohms
              Power = 4,195 watts

              Total applied power = 100 watts
              Total load power = 5,41 watts
              Total load loss = 0,242 dB
                    
         --------------- LOAD DATA ---------------
Frequency = 28,5 MHz

Load 1   Voltage = 613,9 V at -95,93 deg.
              Current = 0,003252 A at -82,04 deg.
              Impedance = 183300 - J 45320 ohms
              Power = 1,938 watts

Load 2   Voltage = 18,55 V at -109,73 deg.
              Current = 0,02969 A at -19,83 deg.
              Impedance = 1,091 - J 624,6 ohms
              Power = 0,0009622 watts

              Total applied power = 100 watts
              Total load power = 1,939 watts
              Total load loss = 0,085 dB

Målt SWR på 20 m.
Målt SWR på 15 m.
Målt SWR på 10 m.


Ingen kommentarer: