lørdag 13. mai 2017

Stubbtilpasnings kalkulator


Nå har jeg endelig fått ut fingeren og lagt ut den oppdaterte kalkulatoren for stubtilpasning. Dere finner den nye kalkulatoren her: http://www.arcticpeak.com/antennapages/single_stub_match.html
Den nye kalkulatoren regner ut alle fire løsningene, mens den gamle kalkulatoren kun regnet ut to av løsningene. Generelt anbefales det at man bruker den løsningen som gir den korteste stubben når koaksen er lukket, og det er fordi den som oftest vil gi best tilpasning over ett større frekvensområde, og fordi den en løsning med lukket koaks er mindre utsatt for stråling.
Det er viktig å være svært nøye når man skal måle impedansen på antennen, man må måle impedansen akkurat der hvor man skal begynne stubbtilpasningen, og antennen må være plassert akkurat der hvor den skal installeres. Har man ikke mulighet til å komme til å måle der hvor antennen er installert, kan man bruke en koakskabel som er nøyaktig en elektrisk halv bølgelengde. For å finne denne lengden regner man først ut bølgelengden ved å dele 300 på frekvensen i MegaHertz, og så deler man tallet man da får på 2, så multipliserer man det tallet med koaksens forkortningsfaktor, de fleste koakskabler av typen RG-58 og RG-213 har en forkortningsfaktor på 0,66, men ikke alle.
Med stubtilpasning kan man tilpasse alle antenner og alle impedanser til 50 ohm.


Legg inn en kommentar