fredag 26. mai 2017

Trapdipol for 60 m og 80 m.

Figur 1: Den nye trapdipole satt opp for testing.
 
I dag har jeg satt sammen og tunet trapdipolen for 60 m og 80 m som jeg bygde traps til i går. Jeg brukte 2,5 mm² PN-ledning til antennetråd. Når jeg satte opp antennen som en invertert V antenne med en 8 m høy mast i midten endte jeg opp med en lengde på 12,2 m fra balunen og ut til hver traps, og 3,7 m fra trapsene og ut til endene på dipolen.
 
60 m og 80 m er ideelle bånd for å kjøre innenlands kontakter via NVIS-propagasjon, altså via utbredelse som går nesten rett opp ionosfæren og blir avbøyd før det går nesten rett ned igjen.
 
 
Figur 2: Skjematisk diagram over en trapdipol.
 
Figur 3: Trapsene er festet inn på tråden ved hjelp av kabelsko på skruen og strips.
 
Jeg festet antennetrådene til trapsene ved hjelp av kabelsko og skruer, kabelskoene blir tredd ned på skruene på trapsene, og ledningen blir tredd igjennom ett hull på baksiden, til sist stripser jeg fast ledningene, dette er en enkel og billig måte å gjøre det på.
 
Figur 4: Den ene trapsen slik den ser ut når antennen henger oppe.
 
På den ferdige antennen endte jeg opp med et minimums SWR på 1,1 og en SWR-båndbredde på ca. 180 kHz på 80 m og et minimums SWR på 1 og en SWR-båndbredde på ca. 200 kHz på 60 m. Jeg valgte å tune antennen til ca. 3700 kHz på 80 m siden det er midt i SSB-delen og til ca. 5359 kHz på 60 m siden det er midt i den internasjonale allokeringen som går fra 5351,5 kHz til 5366,5 kHz for 60 m. Det norske 60 m båndet går fra 5260 kHz til 5410 kHz.
 
Figur 5: SWR på 60 m.
 
Figur 6: SWR på 80 m.
 

Ingen kommentarer: