torsdag 25. mai 2017

Traps for 60 m

I går laget jeg meg 2 traps for 60 m, trapsene har jeg tenkt til å bruke til en trapdipol for 60 m og 80 m.
Figur 1: Spolen på 12,1 µH.
 
Jeg begynte først med å lage to spoler på 12,1 µH. Spolene laget jeg ved å vikle 25 runder 1,5 mm² PN-ledning på 40 mm plastrør fra Biltema. Spolene er 75 mm lange. Når spolene var ferdig dryppet jeg litt flytende lynlim mellom viklingene for å sørge for at spolene beholder formen. Det er viktig å bruke en lynlim som tåler vann, ellers vil limen løsne i regnvær.
Jeg brukte 20 mm lange M4 skruer som terminaler på spolene, slik at jeg senere kan feste kondensatorene og antennetrådene i disse. Det er viktig at man bruker skruer som ikke er magnetiske, f.eks. rustfrie eller syrefaste skruer.
Kondensatorene laget jeg av RG-142, RG-142 har en kapasitans på ca. 100 pF per meter og siden jeg trengte en kondensator på 73 pF brukte jeg to lengder på 80 cm.
 
Figur 2: Ledning loddet fast på senterlederen på koaksen.
 
Jeg avisolerte den ene enden av koaksene og loddet på noen centimeter med 1,5 mm² PN-ledning slik at det skal bli enkelt å koble kondensatoren til terminalene på spolen.
 
Figur 3: Krympestrømpe med lim er brukt for å isolere senterlederen.
 
Jeg bruker krympestrømpe med lim for å isolere lederne godt fra hverandre og for å gjøre kondensatoren vanntett.
 
Figur 4: ledning loddet fast på koaksens skjerm.
 
Figur 5: Isolerer med ett nytt lag med krympestrømpe med lim.
 
I enden av ledningene monterer jeg på to kabelsko slik at det blir enkelt å feste kondensatoren til terminalene på spolen.
 
Figur 6: Koakskondensatoren ferdig terminert med kabelsko.
 
Figur 7: Prinsipptegning for koakskondensatoren.
 
Figur 8: Koakskondensatoren festet til spolen, dette er nå blitt en traps.
 
Da koakskondensatoren var ferdig kunne jeg begynne å trimme trapsene til resonansfrekvensen på 5350 kHz. Jeg bruker en miniVNA Tiny og en målejigg utviklet av IW2FND (se http://www.iw2fnd.it/sites/default/files/docs/Trappole_01_EN.pdf) til å måle resonansfrekvensen på trapsene. Målejiggen blir brukt for at antenneanalysatoren ikke skal belaste trapsene når man måler, slik at man får riktige måleresultater. Det er viktig å kalibrere antenneanalysatoren med målejiggen for at resultatet skal bli riktig.
Figur 9: IW2FNDs målejigg for måling av traps.
 
Jeg trimmer trapsene til riktig resonansfrekvens ved å å klippe av små biter av skjermen på koaksen. Senterlederen lar jeg være å klippe for at avstanden mellom senterlederen og skjermen skal bli stor slik at man unngår spenningsoverslag.
 
Figur 10: Trapsen koblet til miniVNA Tiny og målejigg.
 
Figur 11: Skjermen klippes til man oppnår ønsket resonansfrekvens.
 
Figur 12: Da jeg hadde var ferdig med å trimme koakskondensatoren, isolerte jeg senterlederen med krypestrømpe. Enden trykket jeg flat for å hindre at det kommer inn vann.
 
Figur 13: Tilslutt tok jeg på krympestrømpe med lim over skjermen også.
 
Figur 14: En av de ferdige 60 m trapsene.
 
De ferdige trapsene ble målt med miniVNA Tiny, og jeg er svært godt fornøyd med resultatet. Jeg fikk en dempning på resonansfrekvensen på godt over 50 dB på begge trapsene, det er jeg godt fornøyd med.
 
Figur 15: Måleresultatet for den første 60 m trapsen.
Figur 16: Måleresultatet for den andre 60 m trapsen.
 

Ingen kommentarer: