lørdag 8. mars 2014

Forkortet dipol for 80 m.

80m_forkortet_dipol

Det siste prosjektet mitt har vært å lage en forkortet dipol for 80 m. Dipolen er bare ca. 9 m lang, men på luften fungerer den likevel veldig bra!

Forkortet_dipol

Som man ser av tegningen ovenfor består dipolen av en balun, to spoler og tråd, lengdene L2 er 2,45 m, og lengdene L1 er 1,90 m. Spolene er på 91,6 uH og består av 37 viklinger 1,5 mm^2 PN-ledning på ett 100 mm plastrør. Spolens lengde er 110 mm.

20140306_201650_Android

På bildet ovenfor ser man spolen.

80m_forkortet_dipol-1

VNA_140308_125346

SWR og reflekssjonstapet målt på den forkortede dipolen, som man ser er SWR-båndbredden ganske smal sammenlignet med en halvbølgedipol, men til gjengjeld er denne dipolen så liten at det er mulig for de med dårlig plass å komme seg på lufta på 80 m. Fordi båndbredden er så liten var det litt knotete å tune antennen inn til frekvensen jeg ønsket, men ved hjelp av MiniVNA’en gikk det greit. Som man ser er SWR noe høyt med en 1:1 balun, man må derfor bruke en antennetuner.

kortdipol_vs_halvbolgedt

Ovenfor kan man se hvordan utstrålingen på den korte dipolen er i forhold til en halvbølgedipol i full størrelse, som man ser er forsterkningen ca. 2 dB lavere på den korte dipolen i forhold til halvbølgedipolen når begge antennene henger 10 m over bakken. Det utgjør ca. 1/2 S-grad.

forkortdipol_strom

Strømfordelingen til antennen ser slik ut. Mellom spolene er strømfordelingen omtrent helt jevn for så å avta nesten linjært ut til endene.

Ingen kommentarer: