lørdag 29. september 2018

Minitest av ACOM 1200S effekttrinn
 
Litt før påske fikk jeg anledningen til å låne effekttrinnet ACOM 1200S en ukes tid. ACOM 1200S er ett 1000 watts PA-trinn, som kan gi 1200 watt på toppene. Effekttrinnet dekker alle bånd fra 160 m til 6 m med unntak av 60 m. 60 m kan aktiveres ved behov, men det er jo bare lov med 100 watt på 60 m båndet, så det behovet har ingen. Førsteinntrykket er at dette er ett svært solid effekttrinn, byggekvaliteten er svært høy og effekttrinnet minner mer om en tanks enn delikat elektronikk.
Fronten domineres av en stor LCD-skjerm med 6 trykknapper under, betjeningen av trinnet er mer eller mindre selvforklarende, men det er nok likevel lurt å ta en titt i bruksanvisningen for å få full forståelse av alle detaljene. Bruksanvisningen er på 33 sider, forklarer alle ACOM 1200S funksjoner, men heller ikke noe mer, bortsett fra alle advarslene om ting man ikke må gjøre er den forholdsvis grunnleggende og konsis, den går ikke veldig mye i dybden for å forklare funksjonene til effekttrinnet. Ikke skryter de veldig mye heller, her holder ACOM seg til saken, og ferdig med det.
I likhet med all annen moderne elektronikk er også ACOM 1200S menystyrt. Hovedskjermbildet viser utgangseffekten, temperaturen, reflektert effekt, effekten inn, strømmen i utgangstrinnet, båndet og diverse statuser slik som standby/RX/TX osv…
Nederst på skjermen vises funksjonene til de 6 trykknappene under skjermen, funksjonen til hver knapp endrer seg alt etter hvilken meny man er inne i. Teksten tilhørende knappene er stort sett i klar språk på engelsk slik at man slipper å undre seg over hvilken funksjon den aktuelle knappen har til enhver tid.
Det er blant annet undermenyer for brukerinnstillinger, oppsett og innstillinger av den valgfrie fjernstyrte antennetuneren ACOM 04AT Remote Automatic Antenna Tuner, CAT innstillinger for seriekommunikasjon med transceiveren, en egen skjerm for å vise utvidete målinger fra effekttrinnet og en egen feillogg.

Baksiden på ACOM 1200S er ganske enkel, tilkobling til vekselspenning, og her er ACOM 1200S ganske altetende, den aksepterer alt fra 93 volt til 265 volt! Under 150 volt blir effekten ut redusert. Man har en skrue for tilkobling til jord, en inngang for å nøkle effekttrinnet fra senderen, og et utgang til nøkling av eventuelt annet utstyr som er tilkoblet. Det er en RS-232 inngang for å kunne kontrollere effekttrinnet fra PC’en, dette fikk jeg ikke tid til å teste ut på den korte tiden jeg hadde ACOM 1200S til låns. Det er også en tilkobling til CAT, sånn at effekttrinnet kan følge frekvensen når man skifter bånd på transceiveren. Og selvsagt helt slutt tilkobling til antenne og RF-signalet fra senderen.

Å koble opp ACOM 1200S er svært enkelt, man trenger bare å koble til en koaks mellom transceiveren og effekttrinnet, en ledning for å nøkle effekttrinnet fra transceiveren, en antenne og selvsagt 230 volt AC, så er man i gang.

Å slå på ACOM 1200S for første gang er en to trinns prosess, først slår man på hovedbryteren på baksiden, og så trykker man POWER-knappen på fronten. Akkurat det siste krever litt tilvenning, for den første gangen jeg trykket på POWER-knappen begynte trinnet å slå seg på, jeg slapp så POWER-knappen, og trinnet skrudde seg av igjen! Det viste seg at man må holde inne POWER-knappen en liten stund, og gjerne litt lenger enn man tror, inntil trinnet har fått skrudd seg skikkelig på. Bare man har vent seg til at man må holde POWER-knappen inne litt lengre enn man tror er det en grei sak å skru på ACOM 1200S. Ifølge bruksanvisningen skal man holde inne POWER-knappen i ett til to sekunder, og så settes oppstarts sekvensen i gang, og den tar ti sekunder.

ACOM 1200S har ingen ALC tilbakekobling til senderen, derfor må man selv passe på å justere effekten i senderen som skal drive trinnet, ved ca. 30 watt inn på trinnet ga det ca. 1000 watt ut. Med 5 watt inn fikk jeg rundt 350 watt ut. Trinnet er med andre ord ganske lettdrevet. Kjører man inn for høy effekt kommer det en advarsel på skjermen (Drive Power too High!), og trinnet går i stand-by dersom man ikke reduserer effekten inn.

ACOM 1200S er i det hele tatt svært gått beskyttet, som allerede nevnt går det i stand-by ved for høy effekt inn, det gjør det også ved for høy SWR, for høy temperatur og en rekke andre parametere. Når beskyttelsen slår inn får man beskjed på skjermen til ACOM 1200S i klartekst på engelsk hvorfor beskyttelsen er slått inn. Det gjør det relativt enkelt å forstå hva som har skjedd.
ACOM 1200S har tre beskyttelsesnivåer: WARNING, SOFT FAULT og HARD FAULT.
Man får en WARNING når en av verdiene som beskyttelseskretsene følger med på begynner å nærme seg terskelen for den aktuelle verdien. Under en WARNING fortsetter trinnet å fungere som normalt dersom man gjør de nødvendige korrigerende tiltak, for eksempel å redusere effekten fra senderen inn i trinnet.
Det andre nivået er SOFT FAULT, og det får man når en verdi er oversteget det sikre nivået satt av fabrikken, ved SOFT FAULT går trinnet i stand-by etter 4 sekunder.
Det høyeste beskyttelses nivået er HARD FAULT, skulle det inntreffe vil trinnet slå seg av umiddelbart for å forhindre at trinnet blir skadet.

Mitt inntrykk etter å ha brukt ACOM 1200S en stund er at den er svært godt beskyttet, av og til kanskje litt i overkant, for eksempel kunne det slå ut på høyt SWR selv om den manuelle antennetunerens eget SWR-meter indikerte at SWR var lavt, da trengtes det bare en bitte liten justering på antennetuneren for å få SWR enda bitte litt lavere, og alt var i sin skjønneste orden igjen. I en fast installasjon gir dette en stor sikkerhet, men man kan muligens oppleve ACOM 1200S som litt fintfølende i en feltoperasjon som for eksempel på en Field Day eller DXpedisjon.

At ACOM 1200S er ganske altetende når det kommer til spenningsforsyningen (93 volt til 265 volt) gjør at effekttrinnet kan være aktuelt for mange som drar på DXpedisjoner, men med sine 14,5 kg og en størrelse på 37,2 cm x 17,1 cm x 42,7 cm kan det nok bli i største laget for mange.

Selv om dette kun ble en kort test av ACOM 1200S mener jeg at jeg har fått en ganske godt grunnlag til å kunne konkludere med at ACOM 1200S trolig vil være ett solid og driftssikkert effekttrinn i mange, mange år. ACOM 1200S er bygd som en middels stridsvogn, selv om det langt fra er blant de tyngste effekttrinnene på markedet, er trinnet ganske tungt når man tar i betraktning at det er en switch-mode strømforsyning som sitter i det. At det sitter en switch-mode strrømforsyning i ACOM 1200S er ingen grunn til bekymring for de som måtte være redde for støy, jeg kunne på ingen måte høre noe støy fra effekttrinnets strømforsyning. ACOM 1200S sammen med den fjernstyrte antennetuneren ACOM 04AT vil trolig være en ypperlig kombinasjon for mange stasjoner som ønsker å ta mål av seg til å komme opp i Big Gun klassen, med høy effekt og store antennesystemer for seriøs DX og contestkjøring. En sånn løsning vil trolig også passe mange gruppe- og klubbstasjoner, hvor man er avhengig av at effekttrinnene har en høy grad av sikkerhet.

Tusen takk til ChrisTech AS på Skarnes som velvillig lånte meg ACOM 1200S og som velvillig slo av en hamprat selv om det gikk hardt utover middagen hos venner!