tirsdag 22. mars 2016

Trapdipol for 40 m og 80 m.

I går kveld laget jeg meg en trapdipol for 40 m og 80 m.  Jeg brukte trapsene jeg laget i forrige uke og hengte antennen opp i masten jeg har satt opp her oppe på fjellet. Litt frem og tilbake med tuning og så fikk jeg tunet antennen slik jeg vil ha den. Jeg bruker 2,5 mm^2 PN ledning som antennetråd.
Lengdene jeg endte opp med var følgende:
- 10 m fra balunen og ut til trapsen.
- 7 m fra trapsen og ut til enden.
Balunen er en vanlig 1:1 balun.
Trapsene består av spoler på 8,4 uH og kondensatorer på 60 pF.
Kondensatorene er laget av RG-58.

mandag 21. mars 2016

På lufta fra Sangefjell.

Det er herlig med påskeferie! I år feirer vi påske på hytta på Sangefjell og jeg har selvfølgelig kommet meg på lufta i år også. 
Jeg har med meg en Elecraft K2 HF-transceiver med KPA100 PA-trinn.
Som vanlig bruker jeg mitt MicroHam USB III interface for å koble sammen transceiveren og PC'en.
Jeg har også med meg mitt Elecraft W1 wattmeter slik at jeg enkelt kan følge med på effekt og SWR.
Antennen er min gode gamle hjemmelagde windom, den har jeg hengt opp mellom to trær med fødepunktet oppe i en portabel mast.

torsdag 17. mars 2016

Traps for 40 m.


I kveld har jeg laget meg noen nye traps til 40 m. Trapsene består av spoler på 8,4 uH og kondensatorer på 60 pF. Spolene er laget av 20 viklinger 1,5 mm^2 PN-ledning viklet på 40 mm plastrør. Spolenes lengde er 60 mm. Kondensatorene er laget av 55 cm RG-58 koaksialkabel. For at koaksene ikke skal trekke vann har jeg satt på med krympestrømpe med lim i hver ende. Sendeterlederen er noen centimeter lengre enn skjermen for å hindre overslag mellom skjerm og senterleder i enden av koaksen. Jeg avstemte trapsene ved å klippe vekk skjermen.

Dette bildet viser kondensatorene laget av RG-58.

Den første trapsen målt med min MiniVNA Tiny.
Dempningen på resonansfrekvensen er 67 dB.

Den andre trapsen målt med min MiniVNA Tiny.
Dempningen på resonansfrekvensen er på 67 dB.

tirsdag 15. mars 2016

How I use the DX Engineering RTR-1A to share a common antenna.

I receive a lot of questions regarding my setup on this YouTube Video where I show how I use my SDRPplay SDR receiver as a panadapter for my Kenwood TS-590.
I use a DX Engineering RTR-1A Receive Antenna Interface to switch the antenna between the main transceiver and the SDR receiver and a Mini Circuits ZFSC-2-4+ Splitter to share the antenna between the SDR receiver and the RX antenne input on the main transceiver.
The drawing below shows how I have hooked everything up.

mandag 14. mars 2016

SWR analyse av G5RV Superior

Ifølge beskrivelsen av antennen består den av 102 ft (ca. 31 m) ledning og 31 ft (ca. 9,45 m) 450 ohm stigefeeder. Ifølge beskrivelsen «må den ha en koakskabel på minst 23 meter for at antennen skal kunne fungere best». Dette betyr ganske enkelt at antennen er avhengig av ett visst tap for at SWR skal komme ned på nivåer som en vanlig innebygd antennetuner takler. Vanlige innebygde antennetunere takler vanligvis ikke høyere SWR enn 3.
Beskrivelsen av antennen er ganske mange mangelfull, antennen er derfor simulert med 2 mm uisolert kobbertråd, Wireman #551 450 ohm stigefeeder med ett tap på 1,2 dB per 100 m ved 30 MHz og Belden 8219 RG-58A med ett tap på 8,1 dB per 100 m ved 30 MHz. Den største usikkerheten er knyttet til hvorvidt antennen er laget av isolert eller uisolert ledning, da dette har betydning for hvor antennen har lavt SWR på grunn av at hastighetsfaktoren synker ved isolert ledning. For å kompensere for dette har jeg også kjørt en analyse hvor jeg først har tunet antennen til lavest SWR ved 14,2 MHz ved å forlenge den med ca. 1 m i forhold til oppgitt lengde. Det er rimelig å anta at antennen fra fabrikken er tunet.
Antennen er simulert med en høyde på 12,2 m over bakken med gjennomsnittlig jord.
(0,005 Siemens og en dielektrikum konstant på 13.)
 
Figur 1: SWR fra 3 MHz til 30 MHz ved oppgitt lengde målt i fødepunktet.
 
Figur 2: SWR fra 3 MHz til 30 MHz ved oppgitt lengde målt med 23 m RG-58A.
Figur 3: SWR fra 3 MHz til 30 MHz etter at lengden er kompensert.
 
Figur 4: SWR fra 3 MHz til 30 MHz med korrigert lengde og 23 m RG-58A.
 
Figur 5: SWR på 80 m.
 
Figur 6: SWR på 40 m.
 
Figur 7: SWR på 20 m.
 
Figur 8: SWR på 15 m.
 
Figur 9: SWR på 12 m.
 
Figur 10: SWR på 10 m.
 
Figur 11: SWR på 80 m med 23 m RG-58A.
 
Figur 12: SWR på 40 m med 23 m RG-58A.
 
Figur 13: SWR på 20 m med 23 m RG-58A.
 
Figur 14: SWR på 15 m med 23 m RG-58A.
 
Figur 15: SWR på 12 m med 23 m RG-58A.
Figur 16: SWR på 10 m med 23 m RG-58A.
Konklusjon:
Som man ser er det forholdvis dårlig samspill mellom de forskjellige radioamatørbåndene, spesielt på 40 m, 15 m og 10 m vil man oppleve høyt SWR, mens på 80 m, 20 m og 12 m er SWR akseptabelt, men også på disse båndene noe høyt. SWR blir naturlignok noe bedre av å introdusere en koakskabel med tap, men på de høyere frekvensbåndene vil da mye av effekten forsvinne i koaksen på grunn av høyt SWR. En loopantenne laget for en grunnfrekvens på 80 m, eller en windomantenne laget for en grunnfrekvens på 80 m vil gi ett langt bedre resultat som multibåndantenne enn G5RV.