onsdag 24. november 2010

NP2B U.S. Virgin Island.


I dag fikk jeg QSL-kort fra NP2B fra U.S. Virgin Island. Jeg kjørte han på 40 m under CQ WW DX Contesten.

torsdag 18. november 2010

Bytte EEPROM på Kenwood RC-D710.

Jeg har i lengre tid slitt med at APRS-parametrene blir overskrevet på min Kenwood RC-D710. Etterhvert har det vist seg at flere eiere av Kenwood TM-D710/RC-D710 sliter med akkurat samme problemet.

For ett par uker siden la OK1MX Milan ut en mulig løsning på problemet her. Han mente at problemet skyldes at EEPROM’en over tid blir slitt ut.

Blokkdiagram

EEPROM’en som blir slitt ut er IC2 på displayenheten (Kontrollhodet RC-D710). IC2 er en EEPROM av typen Atmel AT25256A10TU27. Denne EEPROM er ganske vanskelig å få tak i, men jeg har byttet den ut med en Microchip 25LC256-I/ST som jeg bestilte fra Digi-Key i USA. Jeg fikk den nye EEPROM’en på døren bare 2,5 døgn etter at jeg bestilte, så det var kjapt levert.

Skjema

Her kan man se EEPROM’en i skjemaet til TM-D710. Servicemanualen med skjema kan man laste ned fra Mods.dk.

PrintLayout

Her har jeg markert IC2 med blått på printkortlayout’en.

TSSOP

EEPROM’en er pakket i en 8 pins TSSOP brikke. Størrelsen på brikken er 3 mm x 4,4 mm. Man skal derfor være stø på hånden når man skal lodde denne!

PB180010

Her er IC2 på printkortet før jeg loddet den ut. For å lodde den ut legger man loddetinn på alle pinnene på den ene siden, vipper den så opp med en pinsett på den siden med loddetinn. Deretter gjentar man samme prosedyre på den andre siden. Man har da fått IC’en ca. 1-2 mm opp fra printet. Nå kan man legge pinsetten under IC’en og varme opp loddetinnet på begge sider, når loddetinnet er varmt er det bare å vippe vekk IC’en. La IC’en løsne av seg selv, ikke dra i den for da kan man ødelegge de tynne printbanene. Husk å bruke blyfritt loddetinn! Dette er viktig fordi IC’en er loddet fra fabrikken med blyfritt loddetinn, og det må ikke blandes med vanlig loddetinn. Loddetinnet fjernes fra printet med en loddelisse, og så renser man området med teknisk sprit. (Trøndere og hedmarkinger kan bruke hjemmebrent.)

PB180013

Her er EEPROM’en IC2 fjernet fra printet.

PB180020

Her er den nye EEPROM’en kommet på plass.

Når man setter på strømmen på TM-D710 vil man få opp følgende melding på display’et: “RESETTING”

Når displayet er resatt må man legge inn alle APRS parametrene på nytt, da de gamle settingene naturlig nok ligger i den gamle EEPROM’en.

Foreløpig ser det ut til at bytte av EEPROM’en har virket.

onsdag 17. november 2010

MFJ-9340 Cub 40 m transceiveren er ferdig.

PB170008

I dag kom endelig utgangstransistoren jeg hadde bestilt fra ELFA. I løpet av noen minutter hadde jeg loddet den nye utgangstransistoren på plass, og så sjekket jeg at jeg hadde justert senderen riktig sist gang. Det viste seg at metoden jeg brukte ved å kortslutte utgangstrinnet under justeringen hadde virket og senderen var justert helt riktig.

PB170001

Printkortet til MFJ-9340 Cub ferdig.

PB170005

Printet på plass i kabinettet.

PB170009

Baksiden på MFJ-9340 Cub, den originale antenne kontakten er RCA kontakten nederst i midten, men på forhånd boret ett hull til en BNC kontakt, og heldigvis hadde jeg en BNC kontakt liggende i rotekassen som passet akkurat.

Utganseffekten er på ca. 2 watt.

tirsdag 2. november 2010

MFJ-9340 Cub 40 m CW Transceiver byggesett.

PB010036

I går begynte jeg å bygge på min MFJ-9340 Cub 40 m CW Transceiver.  MFJ-93XX kommer i utgaver for 80 m, 40 m, 30 m, 20 m, 17 m og 15 m, der XX indikerer hvilket bånd transceiveren er for.

PA300028

Byggingen var ganske enkel og består i hovedsak av to trinn, i det første trinnet monterer man på alle kompenentene som er felles for alle versjonene, og i det andre trinnet monterer man på de komponentene som er spesifikke for hvert bånd.

PB010029

Her er det første trinnet ferdig.

PB010034

Her er transceiveren ferdig.

På det øverste bildet er transceiveren satt opp for justering og testing. Selv om bildet kan gi inntrykk av at denne transceiveren har innebygd keyer, så er ikke det riktig, men jeg har ingen morsenøkkel, så min Bencher Paddle gjør tjeneste som morsenøkkel inntil videre for å få nøklet senderen.

Justeringen av mottakeren gikk ganske greit, og det gjorde også justeringen av senderens bærebølge offsett, men når jeg skulle justere senderens båndpassfilter fikk jeg ikke noe signal ut på dummyloaden og wattmeteret. Ved å bruke frekvenstelleren på min MFJ-269 fikk jeg målt at det var signal helt frem til basis på utgangstransistoren, men ikke noe signal etter utgangstransisoren. Jeg loddet ut utgangstransistoren og målte at det var brudd i basis-kollektor overgangen. Da var det bare og hive seg rundt og bestille nye utgangstransistor fra ELFA. ELFA hadde ikke på lager, men har lovet å levere meg ny utgangstransistor den 10 november.

PB020043J

For å sjekke om utgangskretsen var i orden og for å kunne fullføre jobben med justeringen av båndpassfilteret på senderen, la jeg inn en liten ledning fra basis til kollektor på utgangstransistoren og justerte for max effekt. Utgangseffekten uten utgangstransistoren er på ett par hundre milliwatt.

Fordi jeg venter på ny utgangstransistor har jeg ikke montert transceiveren i boksen sin enda, men jeg har koblet den til windomantennen min og den drar inn stasjoner som bare det, det er ingen tvil om at mottakeren ihvertfall fungerer.