tirsdag 17. november 2020

Enkel programmering av DMR transceivere.

Det er mange som sliter med å lage sin egen kodeplugg. Jeg trodde også at det var vanskelig å få til, helt til jeg satte meg ned og lese litt, og det er faktisk ganske enkelt. Men det er en ny terminologi og det er mange nye ord og uttrykk man ikke kjenner fra før.

Kontaktliste for DMR.
Først begynner man med å opprette en kontaktliste i programmet som følger med radioen, denne listen kalles ofte for "Digital Contact", her legger man inn de 10-12 talegruppene man trenger for å snakke internt i Norge.

Eksempel på programmering av en DMR kanal.
Eksempel på programmering av en DMR sone.
Man definerer selv hva man vil kalle en sone, i eksemplet i over har jeg valgt å kalle sonen LD1OA for å samle alle talegruppene til repeateren der. Så er det bare å bla frem til sonen man ønsker å bruke, åpne den i radioen, velge talegruppen man ønsker, og trykke PTT. Det tar ca. 1-2 sekunder før radioen har synkronisert seg opp mot repeateren, det er derfor lurt å vente litt før man begynner å snakke. Det er vanlig å kalle CQ på talegruppene 242 som er talegruppen for hele Norge, og så skifte til en av chatte-kanalene når man har opprettet forbindelse.Det er vanlig å gruppere soner etter geografisk plassering, men jeg har funnet ut at det er mer oversiktlig å definere sonene etter repeaterene. Noen DMR radioer kan bare scanne en sone om gangen, og da kan det være hensiktsmessig å lage en sone bare til scanning.Se for øvrig LA7ZKA's fine oversikt over repeatere og talegrupper i Norge: http://la7zka.com/dmr/dmr-planning.htm
Se også LA1FTA's norske Brandmeister/DMR bruksanvisning: http://brandmeister.no/…/2017/04/BM-norge-bruksanvisning.pdf
Merk at det holder med å legge inn den lokale repeateren (for eksempel LD1OA) for å få full tilgang til Brandmeisters DMR nettverk.

mandag 16. november 2020

Brukeranmeldelse av ICOM IC-7610.

 

Figur 1: Fronten på ICOM IC-7610. (Bilde fra ICOM’s hjemmesider.).

«Den var kul! Du må få deg en sånn!» Det var det første min kone sa da hun så ICOM IC-7610 stående i shacken, hadde jeg hatt 40000 kr til overs hadde jeg kjøpt radioen der og da, uansett om jeg likte den eller ikke, for min kone er sjelden så positivt innstilt til innkjøp av nye radioer. Men hun har rett, IC-7610 er svært pen å se på med sin store fargesprakende skjerm og sin utsøkte finnish på fronten. IC-7610 er ikke en ny anonym sort boks i shacken, dette er en transceiver som tiltrekker seg oppmerksomhet!

For å ta det med en gang, liker du ICOM IC-7300, men føler at den mangler noe funksjonalitet, at den gjerne skulle hatt flere antennetilkoblinger, tilkobling for transverter, mottaksantenne, ekstern skjerm osv, da er IC-7610 transceiveren noe for deg! IC-7610 har alt det som IC-7300 mangler.

ICOM IC-7610 er en middels stor transceiver som dekker alle radioamatørbåndene fra og med 160 m til og med 6 m. Størrelsen er fin for en transceiver man har fast i shacken, men den blir fort i største laget dersom man skal reise med den. På fronten er det 37 knapper og 6 kontroller, hvor av 5 av kontrollene er doble slik at det i realiteten er 11 kontroller. Den ene kontrolleren er en multikontroller som skifter funksjoner avhengig av mode og meny. Denne kan man både dreie på og trykke på. Tuninghjulet er stort og gir en god følelse når man tuner omkring på båndene. IC-7610 har en trykkfølsom skjerm på hele 7 tommer! Naturlignok er den det første man legger merke til når man ser transceiveren, den trykkfølsomme skjermen viser frekvens, mode, spektrumdisplay, audiodisplay osv. og brukes når man skal skifte mode, bånd, filter, og til en rekke menyer.

Alle knappene føles solide, og den trykkfølsomme skjermen responderer greit når man trykker på den, den har ikke like god respons som de dyreste mobiltelefonene, men den fungerer helt greit. Spektrumdisplayet og det tilhørende waterfallet er noe av det beste jeg har sett, og takket være den store størrelsen enda bedre enn det er på IC-7300.

Også på IC-7610 har ICOM valgt å beholde twin passband tuningen. Twin passband tuning for å justere filterbåndbredden var revolusjonerende da det kom, det virket på den måten at man justerte frekvensen i to etterfølgende mellomfrekvenstrinn, i hvert mellomfrekvenstrinn hadde man hvert sitt krystallfilter (som selvfølgelig var låst til hver sin mellomfrekvens), når man justerte frekvensen i mellomfrekvenstrinnene ble resultatet fra begge filtrene at den totale båndbredden ble smalere, men man ofret de totale filterflankene, siden de ikke ble så steile som når begge filtrene lå oppå hverandre. I dag justerer man filterbåndbredden digitalt og det gir mye mer mening å enten justere frekvensen på laveste og høyeste filterflanke, eller å justere båndbredden og senterfrekvensen til filteret. Når man bruker ICOM’s twin passband tuning justerer man både flankefrekvensen og filterets senterfrekvens samtidig. Dette gjør det krøkkete å tilpasse filteret til det signalet man ønsker å filtrere ut fra støyen. Heldigvis har IC-7610 en egen filterknapp, trykker man på den i 1 sekund kommer det opp en egen filtermeny hvor man relativt enkelt kan gå inn og justere akkurat det man ønsker. Man kan også skifte hurtig mellom tre forskjellige filtre ved å trykke på filterknappen.  Hvert filter kan man selv sette opp akkurat som man vil og man kan sette opp tre filtre for hvert mode.

Figur 2 Baksiden av IC-7610. (Bilde fra ICOM’s hjemmesider.)

På baksiden har IC-7610 2 vanlige antennekontakter, mottaksantenne, transverter tilkobling,  tilkobling for 13,8 V DC, jord, ekstern antennetuner, 2 USB kontakter, Ethernet kontakt og CI-V for fjernstyring ekstern skjerm, 2 eksterne høyttalere, ALC, PTT, CW nøkkel/paddle, S-meter utgang, ekstern keypad, 10 MHz referanse,  og 2 av ICOM’s tradisjonelle ACC-kontakt for tilkobling til eksternt utstyr.

Figur 3 Menyen på IC-7610.

IC-7610 er enkel i bruk, menyene er stort sett i klartekst, og når man blir vant til tanken på at man må trykke på skjermen for å endre mode, bånd og menyinnstillinger går det som en drøm. Det er sjelden man behøver å ty til bruksanvisningen. Det er likevel en god ide å lese bruksanvisningen skal man få fullt utbytte av radioen.

I likhet med IC-7300 blir RF-signalet i IC-7610 konvertert til digitale signaler direkte etter båndpassfilteret, for så å bli sendt til en FPGA som tar seg av all signlbehandlingen. Kun noen få funksjoner blir gjort av en DSP på det demodulerte signalet. Denne teknologien har en enorm fleksibilitet i forhold til superheterodynmottakeren.

En FPGA kan man programmere til å ta seg av filtrering, modulering, demodulering, støyfjerning og alt mulig annet som hører signalbehandling til. Det er bare fantasien og FPGA-brikkens regnekapasitet som setter begrensninger i hvordan den kan benyttes.

En av de store forskjellene mellom IC-7610 og IC-7300 er at IC-7610 har 2 uavhengige mottakere, det gjør at man kan lytte på 2 forskjellige stasjoner på 2 forskjellige bånd (eller på samme bånd) samtidig. Det kan utgjøre en stor forskjell når man jakter DX-stasjoner og leter etter en ledig frekvens i pile-up’en eller når man kjører contest og ønsker å vite når det er åpninger på et annet bånd.

IC-7610 er utstyrt med en I/Q utgang via USB-porten, dette har vært et savn hos mange av IC-7300 eierne. Et I/Q signal er en rådatastrøm av RF-signalet. Dette gjør at man for eksempel kan kjøre SDR-programmet HDSDR på PC’en og på den måten få noe som er tilnærmet en tredje mottaker. I/Q signalet på IC-7610 har en båndbredde på 1,66 MHz sentrert rundt mottaksfrekvensen på enten hovedmottakeren eller submottakeren. ICOM har skrevet en egen «I/Q output reference guide» for de som ønsker å sette seg inn i alle detaljene om I/Q utgangen.

IC-7610 har plass til ett minnekort i SD-format som kan brukes til å laste inn firmwareoppdateringer, lagre voice keyer meldinger, ta opp lyd fra lufta, lagre radioens oppsett og til å lagre skjermbilder.  Alle skjermbildene fra IC-7610 i denne artikkelen er tatt ved hjelp av denne innebygde funksjonen. I tillegg til voice keyeren, syntes jeg at muligheten for å enkelt lagre og spille av lydopptak var svært nyttig. Både bilde og lydfiler er av standard formater og kan enkelt overføres og åpnes på PC’en ved å flytte minnekortet fra radioen til PC’en. Minnekortet følger ikke med radioen når man kjøper den, men slike minnekort selges nesten overalt i disse dager, og er derfor uproblematisk å få tak i.

Figur 4: Skjermbilde fra IC-7610 med spektrumskop og waterfall.

Spektrumskopet og waterfallet på IC-7610 er svært bra, man kan velge om man kun skal vise spektrumskopet, eller både spektrumskopet og waterfallet, eller ingen av delene. Man kan velge om VFO-frekvensen skal være i senter av skopet, eller om skopet skal ligge fast, med en indikator som viser VFO-frekvensen. Man kan justere bredden på skopet fra 5 kHz til 1 MHz. Man kan også justere fargene, men det tok jeg meg ikke bryet med å gjøre da jeg syntes at de originale fargene fungerte utmerket.

Figur 5: Skjermbilde fra IC-7610 med audioskop.

IC-7610 har også ett innebygd audioskop, det er glimrende når man ønsker å se nærmere på de demodulerte signalene, man kan se både frekvensspekteret og et tradisjonelt oscilloskopbilde samtidig. Audioskopet kan også benyttes under sending og er ett ypperlig hjelpemiddel når man skal justere mikrofonlyden. IC-7610 har innebygd TX-equalizer sånn at det er mulig å justere mikrofonlyden til de fleste stemmer. IC-7610 har selvfølgelig også TX-monitor for de som ønsker å lytte på seg selv når de skal justere mikrofonlyden.

Jeg kjørte hele tiden med de originale innstillingene for mikrofonlyd og fikk alltid gode rapporter på modulasjonen, jeg ble fortalt at det var en behagelig og klar modulasjon. Siden det fungerte greit fra første stund valgte jeg ikke å gjøre noe mer med mikrofonlyden, men for de som ønsker det er det gode muligheter for å justere slik at det passer din egen stemme.

Lyden på IC-7610 er klar og god, høyttaleren er i stand til å produsere svært kraftig lyd, slik at det selv i rom med mye støy er det mulig å høre det som skjer på lufta.

Figur 6: Ønsker man å kunne se alle parametre i forbindelse med sending kan man sette opp skjermen slik som her.

På mange transceivere er det slik at man kun har ett måleinstrument, og dersom man ønsker å se på flere måleparametre må man skifte mellem de. Slik er det ikke på IC-7610, her kan man se alle måleparametrene samtidig. Ved å velge skjermbildet som vises i Figur 6 kan man se mottatt signalstyrke eller sendeeffekt, ALC, kompresjon, SWR, strømtrekk, spenningindikator og temperaturindikator. Jeg kunne ønske meg at det var ett voltmeter og ikke bare en spenningsindikator, det hadde gjort det enklere å følge med på for eksempel batterispenningen når man kjører på batteri.

Figur 7: Dersom man synes det blir for mye informasjon kan man sette opp IC-7610 slik at kun det mest essensielle vises, slik som her.

Med ett så stort og informativt display som på IC-7610 kan det noen ganger bli for mye informasjon, f.eks. når man kjører contest, da kan man sette opp skjermen til å vise det aller mest nødvendige som frekvens, mode, filter og S-meter/effekt, som vist i Figur 7.

Den innebygde antennetuneren er spesifisert til å kunne tune opptil 3 i SWR, hjemme hos meg tunet den det meste, det eneste den ikke klarte å tune var windomantennen på 160 m, men der er også SWR langt høyere enn spesifikasjonene.

Av og til hører jeg påstander om at antennetuneren på den og den radioen er ubrukelig, men når jeg spør hvorfor, så får jeg enten ikke svar, eller så viser det seg svært ofte at vedkommende har prøvd å tune antenner med SWR som er langt høyere enn det antennetuneren er spesifisert for, og da er det faktisk ikke så rart at den ikke klarer å tune akkurat den antennen. De innebygde antennetunerene i HF- transceiverene er der bare for å ta ned den siste biten av SWR for å beskytte utgangen på senderen, og ikke for å kunne tune opp enhver hesjetråd.

Ønsker man å tune opp antenner (og hesjetråd) med høyt SWR passer ICOM AH-4 til det bruket, den kobles til på baksiden av IC-7610 på en egen kontakt.  Den samme kontakten kan også brukes for å koble til mobilantennen ICOM AH-740. Til AH-740 kan man også få NVIS-kittet AH-5NV, som blant annet gjør det mulig å kjøre innenlandskontakter på 80 m fra bilen.

Jeg hadde gleden av å kunne prøve IC-7610 i CQ World Wide DX SSB Contest. IC-7610 er svært enkel å sette opp til contest programvaren N1MM+ Noe av det som var ekstra gøy er at man på IC-7610 kan se spektrumscopet på PC-skjermen i N1MM+. Se Figur 8. At man kan se spektrumskopet direkte i contestprogrammet N1MM+ når man kjører contest er både veldig kult og utrolig nyttig, når man sveiver rundt på båndet ser man stasjonene som popper opp på spektrumskopet, og så er det bare å tune til den aktuelle frekvensen, vente litt til neste gang stasjonen kaller, og så er man i gang! Det var utrolig moro! Denne funksjonaliteten kommer mange contestere til å elske! Skryt til ICOM som har lagt til rette for denne funksjonaliteten, og skryt til det frivillige utviklingsteamet bak N1MM+ som har sett muligheten, grepet tak i ideen og fått til å gjennomføre implementasjonen så bra!

Figur 8: PC-skjermen når jeg kjørte CQ World Wide SSB DX Contest med IC-7610 og N1MM+.

IC-7610 fungerte kjempefint under contesten, det er tydelig at IC-7610 har bedre storsignalegenskaper enn IC-7300. Men fremdeles kunne man oppleve at overload indikatoren på IC-7610 begynte å blinke, da var det bare å skru av preampen, og så var det problemet løst. Denne fremgangsmåten vil fungere greit for de aller fleste, men det kan tenkes at det er situasjoner hvor man ønsker å motta ytterst svake signaler på et bånd med mange svært sterke stasjoner og hvor man da vil måtte bruke preampen for å kunne høre disse svake signalene, men i det store og hele er nok det ett mer teoretisk problem enn ett praktisk problem. Jeg kunne ikke merke noen forskjell på hvilke signaler jeg kunne motta på IC-7610 og på min egen Kenwood TS-590. 

Hard core DX’ere vil finne at det nå endelig er kommet en SDR-transceiver fra en av de tre store japanske produsentene som har storsignalegenskaper nesten helt på høyden med det beste som finnes av superheterodynmotakkere, men som sagt kan det tenkes at man vil kunne oppleve at svært svake stasjoner rett og slett forsvinner på grunn av styrken fra en massiv pile-up, det samme gjelder for hard core contestere, de vil kunne oppleve at svært svake stasjoner forsvinner på grunn av det massive trøkket på båndet,  men som sagt dette er mer teoretiske problemer enn faktiske problemer. Hard core SDR-entusiaster vil finne at IC-7610 har for få muligheter til triksing og fiksing i og med at den innebygde firmwaren er låst fra ICOM, men de har nå fått en mulighet ved at IC-7610 har utgang for I/Q signalet, noe som gjør at man kan koble til en PC og kjøre SDR softwaren der.

ICOM IC-7610 er en god transceiver, den vil passe de aller fleste norske radioamatører, dens innovative brukergrensenitt med en trykfølsom fargeskjerm og spektrumskop med waterfall bør gjøre den til en favoritt for svært mange. Den passer fint uansett om man driver med ragchewing, kjører DX eller contester.

Tusen takk til Christech for lån av ICOM IC-7610. Uten deres velvillighet hadde det ikke vært mulig å gjennomføre denne anmeldelsen.

73 de LA8OKA Martin