tirsdag 28. februar 2017

KAF2 Audiofiltermodul til min Elecraft K2.

Audiofilter 2 velges på min Elecraft K2.
Nå fungerer endelig alle knappene på min Elecraft K2, for nå har jeg installert audiofiltermodulen KAF2. Som alt annet på Elecraft K2, er også KAF2 ett byggesett, med KAF2 installert får K2 ett lavpassfilter, og 2 båndpassfilter i tillegg til en klokke.
Delene til KAF2 lagt oppå byggeveiledningen.
KAF2 audiofiltermodulen ferdig bygget.Kontrollkortet til K2'en må tas ut av radioen og forberedes for KAF2.


KAF2 installert på kontrollkortet.


KAF2 modulen ferdig installert i radioen.mandag 27. februar 2017

CQ World Wide 160 m SSB Contest.

I helgen har jeg kjørt CQ World Wide 160 m SSB Contest fra hytta på Beitostølen.
Det ble bare 66 QSO'er men det var moro likevel.
Det morsomste var at jeg også i år klarte å kjøre VY2ZM i Kanada.
Jeg brukte den samme antennen som i fjor, en 9 m høy foldet vertikal med topplast på 2 x 30 m og 4 radialer på 31,5 m. Resten av stasjonen var også den samme som jeg brukte i fjor og bestod av Elecraft K2 og MicroHam USB Interface III. Jeg brukte også ett Elecraft W1 SWR/Wattmeter.

Elecraft K2 med KPA100 PA-trinn med innebygd antennetuner.
SWR på vertikalen.
Fødepunktet på den foldete vertikalen.
Ser man godt etter kan man se den foldete vertikalen som går oppover langs stammen.
Den foldete vertikalen langs stammen på treet.
Toppen av vertikalen hvor topplasten er festet.
Flott utsikt over hytta fra toppen av treet. Ser man godt etter kan man se windomantennen som jeg har hengende der fast.

torsdag 9. februar 2017

Amatørradio: Hva er status i 2017?


Jeg hører ofte at mange klager over at amatørradio er på vei ut, at internett har tatt over og så videre, men dette er faktisk ikke riktig, det er faktisk slik at det både i Norge og verden for øvrig er flere radioamatører nå enn noensinne, f.eks. er det i dag 6721 lisenser i Norge, og over 740 000 lisenser bare i USA! Når jeg jeg forteller andre radioamatører om dette blir jeg ofte møtt med; «Ja, det stemmer sikkert det, men de er ikke aktive på lufta.»  Hvor mange som er aktive på lufta er jo selvsagt vanskelig å måle, men dersom man ser på antall logger som er sendt inn i contester får man ett godt inntrykk av aktiviteten. Det er godt kjent at radioamatører som deltar i contester også ofte er aktive på andre arenaer innen amatørradio, det være seg ragchewing, DXing, antennebygging og så videre, så selv om bare en liten andel av radioamatørene deltar i contester, er antall deltakere i contester god indikator på hvordan det går med den totale radioamatøraktiviteten.

Jeg har valgt å se på antall deltakere i CQ World Wide DX Contest, CQ World Wide WPX Contest og antall norske deltakere i CQ World Wide DX Contest, CQ World Wide WPX Contest og Scandinavian Activity Contest.  Jeg har valgt å se på disse 3 contestene fordi de har lagt ut statistikk over antall deltakere, CQ World Wide DX Contest er verdens største contest, CQ World Wide WPX Contest er verdens nest største contest og derfor representativ for aktiviteten er verden, Scandinavian Activity Contest legger ut tall for antall deltakere i hvert av de nordiske landene, og det er derfor mulig å trekke ut tall for antall norske deltakere. Jeg har valgt å se på årene fra 1999 til 2015 fordi tallene for Scandinavian Activity Contest starter i 1999 og tallene for CQ World Wide DX contest slutter i 2015.

Så hva sier så disse tallene?

 

 
CQ WW DX
ÅR
CW
SSB
RTTY
Total
1999
3547
4040
618
8205
2000
3629
3977
534
8140
2001
3383
3902
728
8013
2002
3705
4048
921
8674
2003
4109
4049
1045
9203
2004
4055
4368
1240
9663
2005
4090
4446
1361
9897
2006
4593
4539
1522
10654
2007
4852
5008
1726
11586
2008
5320
5017
2124
12461
2009
5858
6059
2307
14224
2010
6164
6549
2681
15394
2011
6709
7474
3373
17556
2012
7228
8190
3382
18800
2013
7442
8482
3411
19335
2014
7656
8283
3317
19256
2015
7535
8251
3362
19148

Tabell 1: Antall deltakere i CQ World Wide DX Contest

Figur 1: Antall deltakere i CQ World Wide DX Contest

 
Norske deltakere i CQ WW DX
ÅR
CW
SSB
RTTY
Total
1999
37
37
5
79
2000
30
35
2
67
2001
22
31
4
57
2002
26
34
4
64
2003
29
23
4
56
2004
34
33
5
72
2005
25
31
7
63
2006
31
35
7
73
2007
32
36
11
79
2008
36
34
10
80
2009
42
47
13
102
2010
43
51
23
117
2011
41
60
24
125
2012
43
67
21
131
2013
50
67
24
141
2014
54
62
26
142
2015
50
64
20
134

Tabell 2: Antall norske deltakere i CQ World Wide DX Contest.


Figur 2: Antall norske deltakere i CQ World Wide DX Contest.


 
CQ WPX
ÅR
CW
SSB
RTTY
Total
1999
3547
4040
534
8205
2000
3629
3977
577
8140
2001
3383
3902
612
8013
2002
3705
4048
610
8674
2003
4109
4049
830
9203
2004
4055
4368
1002
9663
2005
4090
4446
1255
9897
2006
4593
4539
1284
10654
2007
4852
5008
1642
11586
2008
5320
5017
1772
12461
2009
5858
6059
2078
14224
2010
6164
6549
2404
15394
2011
6709
7474
2471
17556
2012
7228
8190
3546
18800
2013
7442
8482
3238
19335
2014
7656
8283
2825
19256
2015
7535
8251
2906
19148

Tabell 3: Antall deltakere i CQ World Wide WPX Contest.


Figur 3: Antall deltakere i CQ World Wide WPX Contest. 
Norske deltakere i CQ WPX
ÅR
CW
SSB
RTTY
Total
1999
10
14
4
28
2000
9
21
4
34
2001
14
21
4
39
2002
10
13
4
27
2003
9
13
4
26
2004
7
12
5
24
2005
17
13
4
34
2006
13
20
4
37
2007


12
13
6
31
2008
18
21
10
49
2009
15
19
7
41
2010
19
33
17
69
2011
22
42
21
85
2012
14
31
22
67
2013
19
41
16
76
2014
31
43
21
95
2015
28
42
19
89

Tabell 4: Antall norske deltakere i CQ World Wide WPX Contest.


Figur 4: Antall norske deltakere i CQ World Wide WPX Contest.

 
Norske deltakere i SAC
ÅR
CW
SSB
Total
1999
9
9
18
2000
10
10
20
2001
9
9
18
2002
19
17
36
2003
9
10
19
2004
11
9
20
2005
13
12
25
2006
20
11
31
2007
22
18
40
2008
19
17
36
2009
31
43
74
2010
24
42
66
2011
26
41
67
2012
25
37
62
2013
27
48
75
2014
24
47
71
2015
24
31
55

Tabell 5: Antall norske deltakere i Scandinavian Activity Contest.

Figur 5: Antall norske deltakere i Scandinavian Activity Contest.
 Man ser tydelig at antall deltakere øker, både når det gjelder antall deltakere i CQ World Wide DX Contest og CQ World Wide WPX Contest og antall norske deltakere i CQ World Wide DX Contest, CQ World Wide WPX Contest og Scandinavian Activity Contest. Det går litt opp og ned i antall deltakere på verdensbasis, men den generelle trenden er at aktiviten øker jevnt og trutt, både på CW, SSB og RTTY.  Når man ser på antall norske deltakere i contestene ser man at det går litt i rykk og napp, med ett tydelig sprang i antall deltakere i fra 2008 til 2009 hvor det totale antall deltakere fra Norge gikk opp på alle 3 contestene. Det store spranget i 2009 skyldes at man fikk en kraftig av deltakere i SSB det året, samt en liten økning av deltakere i CW. Dette kunne ha vært en engangs hendelse, men den gode nyheten er at også i årene etter 2009 har man hatt en høy deltakelse fra norske radioamatører i alle contestene.

Totalt sett betyr det at antall aktive radioamatører øker både her i Norge og ellers i verden, flere radioamatører er aktive på luften, og flere radioamatører deltar i contester. Det er overhode ingen grunn til å tro på at amatørradio er en hobby som er på vei til å dø ut, for det er den ikke! Amatørradio er en levende hobby i en rivende utvikling! Både antall radioamatørlisenser og antall aktive radioamatører øker, det er en rivende utvikling innen DV (Digital Voice) og SDR, samtidig som antall aktive på tradisjonelle modes som CW og SSB også øker.