onsdag 22. mai 2013

På lufta fra hytta på Sangefjell.

P5190087

Siden lørdag har jeg vært på lufta fra hytta på Sangefjell. Jeg hadde håpet å kunne kjøre noen stasjoner i forbindelse med SSA's Portabeltest på søndag formiddag, men Sangefjell er nok for langt vest til å jeg kunne få kjørt noen av de svenske portable stasjonene, uansett, det gjorde ikke så mye for det var svært gode forhold på 6 m.

På bildet over kan man se halvbølgedipolen jeg har hengt opp for 15 m. På koaksen under balunen henger 10 ferrittdrossler som fungerer som en 1:1 strømbalun.

Utstyret jeg har med er min Kenwood TS-590 og min Elecraft KX3, antennene jeg bruker er en hjemmelaget windomantenne for 80 m, 40 m, 20 m, 17 m, 12 m og 10 m, en halvbølgedipol for 15 og en Buddipole som jeg har tunet opp til 6 m.

P5190092

Et hjørne av spisebordet tjenestegjør som shack.

P5190088

Buddipoleantennen tunet for 6 m med halvbølgedipolen for 15 m i bakgrunnen.

P5190090

Fødepunktet på windomantennen med 1:6 balun, også under denne balunen henger 10 ferrittdrossler som fungerer som en 1:1 strømbalun.

Jeg har vært litt på lufta på 80 m, og litt  mer på 10 m, 15 m, 17 m og 20 m, men for det meste har jeg kjørt 6 m siden det tidvis har vært ganske gode forhold med E-skip på 6 m.