søndag 17. februar 2008

Dekningskart for LD1OT.

LD1OT

LA4O Oslogruppen av NRRL er nå igang med et nytt repeater prosjekt for D-star systemet. I første fase vil repeateren operere i 70cm båndet, men med muligheter for utvidelser også til andre bånd.  Spesielt 23cm anses som interessant. Repeateren er tenkt plassert på Oslogruppens QTH på Tryvann (samme QTH som LA5OR).

Ovenfor vises dekningen til LD1OT for et typisk håndapparat for D-STAR med 5 watts utgangseffekt. Det er tatt utgangspunkt i at håndapparatet sender.