fredag 7. oktober 2011

KAT2 antennetuner til Elecraft K2.

PA070108

I dag har jeg bygd ferdig og justert KAT2 antennetuneren til min K2. Det var som vanlig med Elecraft ganske greit å bygge denne modulen også, men komponentene er mange og står tett på de to kortene slik at man må være svært nye og følge instruksjonene til punkt og prikke. Akkurat det er litt krøkkete på denne modulen fordi med bruksanvisningen følger det også med et ark med mange rettelser, for å være sikker på å få med meg alle rettelsene skrev jeg rettelsene inn i bruksanvisningen for hånd.

PA060100

Dette er kontrollkortet, eller altså “hjernen” i antennetuneren. Dette var det enkleste kortet å bygge siden det ikke var særlig mange komponenter på dette kortet.

PA060103

Dette er baksiden på kontrollkortet. På den venstre kanten av kretskortet kan man se trimmekondensatoren som man justerer nullpunktet med. Litt bortenfor til høyre kan man se de to trimmepotensiometrene som man justerer effektavlesningen til antennetunerens innebygde wattmeter med.

PA070106

Kontrollkortet etter at det ble ferdig med mikrokontrolleren nede i venstre hjørne. Nede i høyre hjørne kan man se SWR-broen.

PA060098

Dette er transformatoren som brukes i SWR-broen.

PA060102

Dette er baksiden til LC-kortet, på denne siden er det nesten bare releer.

PA070105

Dette er oversiden av LC-kortet med alle kondensatorene og spolene til tuneren.

PA070107

Den ferdige antennetuner modulen.

PA070109

Antennetuneren montert på sin plass i topplokket til Elecraft K2.

PA070110

Flere hull er fylt igjen på baksiden på K2 denne gangen, både antenneinngang 1 (ANT 1) og antenneinngang 2 (ANT 2) og jordingsterminalen (GND). Denne originale antenneinngangen er plugget igjen med en gummihette fordi den ikke skal brukes når man har antennetuneren KAT2 installert.

Ingen kommentarer: