fredag 24. oktober 2014

Modifisering av SSB-modulen på min Elecraft K2.

DSC_0071

Jeg har aldri fått lyden på min Elecraft K2 til å bli særlig bra på sending, men i dag har jeg prøvd å gjøre noe med det, ved å utføre en rekke modifikasjoner utviklet av KI6WX John på SSB-modulen. Det første jeg gjorde var å flytte filterpassbåndet oppover i frekvens slik at det nå først begynner å rulle av ved ca. 2,7 kHz.

Elecraft_K2_BW_USB_BFO491671

Slik ble passbåndet på USB etter justeringen. De to vertikale strekene er ved 400 Hz og 2600 Hz.

Elecraft_K2_BW_LSB_BFO491371

Slik ble passbåndet på LSB etter justeringen. De to vertikale strekene er ved 400 Hz og 2600 Hz.

Det neste jeg gjorde var å øke forsterkningen i SSB-modulen ved å sette på noen ekstra motstander og en ekstra transistor, samt flytte to av viklingene på den ene transformatoren.

DSC_0072

Den nye transistoren kan såvidt ses mellom IC-kretsen og den en transformatoren. Like foran tranformatoren kan man se den ene av de nye motstandene.

Det siste jeg gjorde var å sette på en ekstra motstand på inngangen til kompressoren for å redusere forvrengningen på TX.

DSC_0070

På undersiden av SSB-modulen kan man se to av de nye motstandene jeg har satt på for å forbedre lyden på sending.

Så langt har rapportene på lyden vært bra.

Ingen kommentarer: