mandag 14. mars 2016

SWR analyse av G5RV Superior

Ifølge beskrivelsen av antennen består den av 102 ft (ca. 31 m) ledning og 31 ft (ca. 9,45 m) 450 ohm stigefeeder. Ifølge beskrivelsen «må den ha en koakskabel på minst 23 meter for at antennen skal kunne fungere best». Dette betyr ganske enkelt at antennen er avhengig av ett visst tap for at SWR skal komme ned på nivåer som en vanlig innebygd antennetuner takler. Vanlige innebygde antennetunere takler vanligvis ikke høyere SWR enn 3.
Beskrivelsen av antennen er ganske mange mangelfull, antennen er derfor simulert med 2 mm uisolert kobbertråd, Wireman #551 450 ohm stigefeeder med ett tap på 1,2 dB per 100 m ved 30 MHz og Belden 8219 RG-58A med ett tap på 8,1 dB per 100 m ved 30 MHz. Den største usikkerheten er knyttet til hvorvidt antennen er laget av isolert eller uisolert ledning, da dette har betydning for hvor antennen har lavt SWR på grunn av at hastighetsfaktoren synker ved isolert ledning. For å kompensere for dette har jeg også kjørt en analyse hvor jeg først har tunet antennen til lavest SWR ved 14,2 MHz ved å forlenge den med ca. 1 m i forhold til oppgitt lengde. Det er rimelig å anta at antennen fra fabrikken er tunet.
Antennen er simulert med en høyde på 12,2 m over bakken med gjennomsnittlig jord.
(0,005 Siemens og en dielektrikum konstant på 13.)
 
Figur 1: SWR fra 3 MHz til 30 MHz ved oppgitt lengde målt i fødepunktet.
 
Figur 2: SWR fra 3 MHz til 30 MHz ved oppgitt lengde målt med 23 m RG-58A.
Figur 3: SWR fra 3 MHz til 30 MHz etter at lengden er kompensert.
 
Figur 4: SWR fra 3 MHz til 30 MHz med korrigert lengde og 23 m RG-58A.
 
Figur 5: SWR på 80 m.
 
Figur 6: SWR på 40 m.
 
Figur 7: SWR på 20 m.
 
Figur 8: SWR på 15 m.
 
Figur 9: SWR på 12 m.
 
Figur 10: SWR på 10 m.
 
Figur 11: SWR på 80 m med 23 m RG-58A.
 
Figur 12: SWR på 40 m med 23 m RG-58A.
 
Figur 13: SWR på 20 m med 23 m RG-58A.
 
Figur 14: SWR på 15 m med 23 m RG-58A.
 
Figur 15: SWR på 12 m med 23 m RG-58A.
Figur 16: SWR på 10 m med 23 m RG-58A.
Konklusjon:
Som man ser er det forholdvis dårlig samspill mellom de forskjellige radioamatørbåndene, spesielt på 40 m, 15 m og 10 m vil man oppleve høyt SWR, mens på 80 m, 20 m og 12 m er SWR akseptabelt, men også på disse båndene noe høyt. SWR blir naturlignok noe bedre av å introdusere en koakskabel med tap, men på de høyere frekvensbåndene vil da mye av effekten forsvinne i koaksen på grunn av høyt SWR. En loopantenne laget for en grunnfrekvens på 80 m, eller en windomantenne laget for en grunnfrekvens på 80 m vil gi ett langt bedre resultat som multibåndantenne enn G5RV.
 

Ingen kommentarer: