lørdag 27. mars 2010

10 m RG-174 vs 10 m RG-58.


Man kan trygt si at det er stor forkjell på RG-58 og RG-174 når man skal ha med seg koakskabel på tur. At det er stor forkjell i størrelse ser man lett på bildet, men det er også stor forkjell i vekt. RG-58 kabelen på bildet veier 530 g mens RG-174 kabelen kun veier 150 g.

Ingen kommentarer: