mandag 25. oktober 2010

1000 Miles Per Watt Award

PSK-31

I dag fikk jeg endelig diplomene som beviser at jeg er blitt medlem i 1000 Miles Per Watt Club.

Det ene diplomet er for en PSK-31 kontakt jeg hadde med F4EZD på 20 m den 29 august i år. Jeg brukte Yaesu FT-817ND og 1 watt inn i en dipolantenne og avstanden var 1142 Miles (ca. 1837 km). F4EZD oppga lokatoren når vi hadde kontakt slik at det var enkelt for meg å regne ut avstanden. Mitt QTH var Gardermoen.

SSB

Det andre diplomet er for en SSB kontakt jeg hadde med 9A/S56ZZZ/P på 20 m den 3 september i år. Jeg brukte Yaesu FT-817ND og 1 watt inn i en dipolantenne og avstanden var 1081 Miles (ca. 1739 km). Etter at kontakten var avsluttet sendte jeg en epost til S56ZZZ for å få vite hvor hun sendte i fra. Da jeg fikk posisjonen hennes regnet jeg ut at avstanden var over 1000 Miles og at jeg dermed hadde klart 1000 Miles Per Watt for SSB også. Mitt QTH var Store Urevatn, og kontakten var faktisk kvelden før Field Day’en.

Det er QRP Amateur Radio Club International som deler ut 1000 Miles Per Watt Award.

Ingen kommentarer: