lørdag 30. oktober 2010

ARRL's Low Power Communication


I går fikk jeg boken ARRL's Low Power Communication (The Art and Science of QRP.) Boken er av mange regnet som selve QRP-bibelen. Den tar for seg alle aspekter om QRP, slik som utstyr, antenner, utbredelsesforhold, digimodes, nødkommunikasjon osv. Sammen med boken følger også MFJ-9340 Cub. Det er ett byggesett på en 2 watts morse transceiver for 40 m.

Ingen kommentarer: