torsdag 8. september 2011

Byggingen av Elecraft K2 er begynt.

P9080002

I kveld begynte jeg å bygge på min K2, og nå er jeg omtrent halvferdig med kontrollkortet. Kontrollkortet er det kortet som styrer det meste av funksjonene på K2, altså selve “hjernen2 om man vil. Byggingen hittil har vært veldig lett, men til og begynne med var byggeveiledningen veldig omstendelig med mange selvfølgeligheter, men når man er kommet litt lengre i byggeprosessen har mange av selvfølgelighetene forsvunnet fra byggeveiledningen. Jeg antar at man har skrevet byggeveiledningen slik med vilje for at alle som vil skal kunne klare å starte og ikke minst fullføre byggingen av K2. På en måte er byggeveiledningen bygget opp slik at man lærer mens man bygger. Det er en veldig bra måte å gjøre det på, selv om det i begynnelsen kan oppleves omstendelig for oss som har tatt i en loddebolt før.

P9080001

Alt gjort klart til bygging av Elecraft K2.

Ingen kommentarer: