fredag 5. desember 2014

SWR og tap i koaksialkabel.

Det blir diskutert mye om tap i koaksialkabler og at tapet øker uten at noen har noen tall å sette på hvor mye tapet øker som følge av SWR. For å visualisere dette har jeg regnet ut tabellen nedenfor som viser lengden på de 2 mest populære koaksialkablene ved et tap på 3 dB, altså hvor lang koaksialkabelen kan være før man har mistet halve effekten. Som man ser nedenfor og som ikke er noen overraskelse blir lengdene hvor man har mistet halve effekten kortere ved høyere frekvens og ved høyere SWR.

I tillegg har jeg lagt til cirkaverdien av SWR som man måler i shacken i de forskjellige tilfellene.

 

Lengde ved 3 dB tap.
SWR i fødepunktet:  SWR = 1 SWR = 1,5 SWR = 3 SWR = 5
Frekvens RG-58 RG-213 RG-58 RG-213 RG-58 RG-213 RG-58 RG-213
1,8 MHz 160 m 363 m 151 m 348 m 120 m 257 m 82 m 188 m
3,5 MHz 109 m 252 m 103 m 240 m 77 m 183 m 53 m 128 m
7 MHz 73 m 172 m 69 m 164 m 52 m 123 m 37 m 89 m
14 MHz 49 m 118 m 46 m 112 m 35 m 85 m 25 m 60 m
28 MHz 33 m 80 m 31 m 77 m 23 m 58 m 16 m 41 m
145 MHz 13 m 33 m 12 m 31 m 9,1 m 23 m 6,5 m 17 m
430 MHz 6,7 m 18 m 6,3 m 17 m 4,8 m 13 m 3,4 m 9,1 m
SWR målt i shacken:  SWR = 1 SWR 1,2 SWR ≈ 1,9 SWR ≈ 2,8

Ingen kommentarer: