torsdag 3. mai 2018

Hvordan synkronisere PC-klokken uten internett-forbindelse.


Digitale modes fra softwarepakken WSJT-X er blitt svært populære de siste årene, spesielt modet FT-8. Ulempen med FT-8 og de andre WSJT-X modene er at de krever at PC’ens klokke er nøyaktig innen ca. ± 1sekund. PC’ens innebygde klokke er derfor ikke nøyaktig nok til disse modene, for å overkomme dette installerer man software på PC’en som henter tiden fra klokkeservere på nettet via software som Dimension4 eller Meinberg NTP. Dette fungerer fint så lenge man er koblet til internett, men når man skal kjøre FT-8 portabelt er det ikke alltid man har tilgang på internett, og da må man bruke andre metoder for å synkronisere PC’en klokke.
Heldigvis finnes svært nøyaktige tidssignaler tilgjengelig nesten overalt i form av GPS-signaler. Jeg bruker en USB GPS-mus fra Globalsat som heter BU-353S4, den kan man kjøpe svært billig på eBay eller for noen kroner mer hos Kjell & Company. I tillegg til GPS’en må man ha en software som leser GPS-signalene og kan bruke de til å korrigere klokken på PC’en, jeg bruker programmet NMEATime2, dette er ett enkelt program som korrigerer klokken på PC’en automatisk så lenge det er en GPS koblet til som mottar GPS-signaler, i tillegg kan programmet fortelle deg posisjonen, og enda viktigere for radioamatører som kjører FT-8 og andre WSJT-X mode, nemlig lokatoren din.
Klokkebildet i NMEATime2, det viser klokken og om programmet er løst til GPS'en.
Globalsat som heter BU-353S4 er så følsom at den motta GPS-signaler innendørs fra i de fleste vanlige bolighus, men den vil nok slite i en blokk, men da kan man plassere GPS’en i ett vindu.
GPS-fanen i NMEATime2, det viser status på hvilke satellitter GPS'en mottar, posisjonen, høyden, og Maidenhead lokatoren,
Alle GPS’er bruker en viss tid på å behandle GPS-signalet, dette gir en tidsforsinkelse som gjør at tiden ikke blir helt riktig, med NMEATime2 kan man kalibrere ut denne tidsforsinkelsen, slik at PC’en klokke blir svært nøyaktig. Dette gjør man ved å la NMEATime2 kjøre en 20-30 minutter med GPS’en tilkoblet, og PC’en tilkoblet internett, da sammenligner NMEATime2 tiden fra en klokkeserver med tiden den mottar fra GPS’en og regner ut tidsforsinkelsen i GPS’en, dette kan man så kalibrere inn i programmet, slik at man får riktigst mulig tid.

Denne fanen viser hvordan NMEATime2 kontrollerer PC-klokken.
Når man har gjort dette er man klar til å kjøre FT-8 og andre WSJT-X modes portabelt uten internett forbindelse!
Til vanlig kjører NMEATime2 i bakgrunnen, og man trenger ikke å tenke på det, men dersom man ønsker å sjekke statusen i programmet kan man åpne det ved å høyreklikke på satellittsymbolet.
Dersom man ikke finner den lille satelitten er den skjult, og da mkan man finne den på denne måten.
 

Ingen kommentarer: