torsdag 8. juli 2021

Brukeranmeldelse av ICOM IC-705.

Bilde 1: ICOM IC-705. (Foto: ICOM.) IC-705 er ICOM’s bud på en QRP-radio. ICOM har virkelig slått på stortrommen denne gangen med masse funksjoner man tidligere ikke har sett på QRP-radioer fra de store produsentene, slik som touch screen, spektrumskop, GPS, Wifi, Bluetooth og innebygde muligheter for fjernstyring. Det første man legger merke til er den store fargeskjermen med touch funksjon, den opptar det meste av plassen på fronten. Skjermen er på 4,3 tommer og er altså like stor som skjermen på IC-7300. IC-705 har et ordentlig tuninghjul som gir en god følelse når man tuner, ellers består fronten av 3 flerfunksjonshjul og 14 trykknapper. Alle knappene føles solide, og den trykkfølsomme skjermen responderer greit når man trykker på den, den har ikke like god respons som de dyreste mobiltelefonene, men den fungerer helt greit. På høyre side er det tilkoblinger for ALC og SEND for å kontrollere PA-trinn, TUNER for å kontrollere ekstern antennetuner, KEY for tilkobling av morsenøkkel og paddle, en micro USB tilkobling for fjernstyring, programmering og lydoverføring til PC og som også brukes til å lade batteriet. Og til slutt tilkobling for 13,8 volt. På venstre side er det tilkoblinger for antenne, jord, ekstern høyttaler og mikrofon. Her finner man også en slott hvor man kan plassere et micro SD minnekort. På baksiden, eller undersiden, avhengig av hvordan man ser det, er det plass til batteri, for øvrig samme type batteri som brukes på handapparatene ID-51 og ID-31. Ifølge ICOM varer batteriet i ca. 3 timer etter nøkkelen 1 del TX, 1 del RX og 8 deler standby. IC-705 har alle HF-bånd, 6 m, 2 m og 70 cm. Den mangler altså 4 m, noe som sikkert vil skuffe noen, men mottakeren dekker 30 kHz – til 199.999 MHz, så man kan i hvert fall lytte på 4 m. Mottakeren dekker også 400 – 470 MHz. Mottakeren er en direkte samplende SDR mottaker fra 30 kHz til 24.999 MHZ, og over 25 MHz benyttes en frekvenskonverter for skifte frekvensspektrumet ned til frekvensområdet for den direkte samplende SDR mottakeren.IC-705 har følgende modes: D-STAR DV, SSB, CW, RTTY, AM og FM. Mange, inkludert meg selv kunne nok også ønske seg at den hadde DMR DV. Noen kunne nok tenke seg en radio med Fusion også, i tillegg til D-STAR og DMR, men det tror jeg sitter langt inne hos produsentene. Det følger med en høyttaler-mikrofon med IC-705, det er mulig å bruke bare mikrofonen og den innebygde høyttaler eller en egen separat høyttaler eller hodetelefoner dersom man ønsker det. I tillegg til PTT-knappen har høyttaler-mikrofonen 4 knapper, hvorav 2 av knappene er programmerbare. Ifølge rapporter jeg mottok på lufta var lyden på mikrofonen god. Lyden på høyttaleren i er litt spak, men fungerer helt greit. Det er 2 manualer til IC-705, en «Basic» manual på 96 sider, og en «Advanced» manual på hele 218 sider. For å få fullt utbytte av radioen bør man lese begge manualene fra perm til perm, det er mye informasjon som skal tygges igjennom. Heldigvis trenger man ikke å lese noen av manualene for å komme i gang med elementær bruk av radioen, det er enkelt å komme i gang, særlig for de som har brukt en IC-7300 tidligere, da det meste av menyene er like. IC-705 har riktignok noen ekstra menyer som ikke finnes på IC-7300, slik som menyene for GPS funksjonene og D-STAR funksjonene. Som jeg skrev om i førsteinntrykket av IC-705 (Se Amatørradio nr. X 2020.) er IC-705 stor, svært stor til å være en QRP-rigg, for mange vil ikke det være noe stort problem, men for de som skal bære med seg IC-705 i sekken f.eks. i forbindelse med fjellturer og SOTA vil den nok være både altfor stor og altfor tung, Elecraft KX2 og Yaesu FT-817/FT-818 vil nok være et bedre valg når man skal bære med seg radioen over store avstander. For de som skal bruke radioen fra hytte-QTH og lignende og kun skal bære radioen over korte avstander og ellers frakte den med bil er ikke størrelsen noe problem, og de som størrelsen ikke er noe problem for vil komme til å elske denne lille radioen med alle funksjonene den har. For selv om den er stor i QRP sammenheng, er det likevel snakk om en liten radio, den er mindre enn en fjerdedel av f.eks. IC-7300. IC-705 har et vell av funksjoner, og det er vanskelig å bestemme seg for hva man skal starte med, IC-705 har faktisk så mange funksjoner at det er umulig å dekke alle funksjonene i denne testen. IC-705 eiere for derfor bære over med meg for at jeg kanskje ikke nevner akkurat din favorittfunksjon, men jeg skal prøve å dekke essensen av funksjonene som er tilgjengelig på IC-705. Menyene på IC-705 er delt opp i 2 typer menyer, en meny som rett og slett kalles «MENU», og en meny som kalles «FUNCTION». «MENU» er for de mer avanserte menyene, mens «FUNCTION» er for de mer vanlige funksjonene som man gjerne bruker oftere.
Bilde 2: Meny 1 på hovedmenyen til IC-705.
Bilde 3: Meny 2 på hovedmenyen til IC-705. Når man trykker på «MENU» knappen kommer man til en av 2 hovedmenyer, for å skifte mellom de 2 hovedmenyene trykker man rett og slett på 1 eller 2. (Se Bilde 2 og Bilde 3.) For å komme videre til undermenyene trykker man bare på ønsket emne i hovedmenyen. Undermenyen kan ha en eller flere sider med funksjoner avhengig av hvilken undermeny man er inne på.
Bilde 4: Funksjonsmeny 1 på IC-705.
Bilde 5: Funksjonsmeny 2 på IC-705. Når man trykker på «FUNCTION» knappen kommer man til en av 2 funksjonsmenyer, for å skifte mellom de 2 funksjonsmenyene trykker man rett og slett på 1 eller 2. (Se Bilde 2 og Bilde 3.) For å komme videre til undermenyene trykker man bare på ønsket emne i hovedmenyen. Undermenyen kan ha en eller flere sider med funksjoner avhengig av hvilken undermeny man er inne på.
Bilde 6: Spektrumskopet og waterfallet på IC-705. Det mest iøynefallende med displayet til IC-705 er selvfølgelig spektrumskopet og waterfallet, så vidt jeg kan huske er det identisk med IC-7300, og det er veldig bra. Man kan velge om man kun skal vise spektrumskopet, eller både spektrumskopet og waterfallet, eller ingen av delene. Man kan velge om VFO-frekvensen skal være i senter av skopet, eller om skopet skal ligge fast, med en indikator som viser VFO-frekvensen. Man kan justere bredden på skopet fra 5 kHz til 1 MHz. Man kan også justere fargene, men det tok jeg meg ikke bryet med å gjøre, da jeg syntes at de originale fargene fungerte utmerket. Spektrumskopet og waterfallet sammen med at IC-705 dekker både 6 m, 2m og 70 cm gjør at IC-705 er godt egnet for å kjøre DX på VHF og UHF. Det er bare å koble til et PA-trinn og noen gode yagiantenner.
Bilde 7: Ved å trykke på et signal i spektrumskopet, kan man zoome inn på signalet, trykker man så en gang til i det innzoomede vinduet skifter radio frekvens til dette signalet. Spektrumskopet har en zoom-funksjon slik at det blir lettere å tune radioen til det signalet, det fungerer på denne måten: Ved å trykke på et signal i spektrumskopet, kan man zoome inn på signalet, trykker man så en gang til i det innzoomede vinduet skifter radio frekvens til dette signalet. Denne funksjonen fungerer ganske greit, men man må ofte fintune signalet med tuninghjulet.
Bilde 8: Det innebygde audioskopet på IC-705. IC-705 har også ett innebygd audioskop, det er glimrende når man ønsker å se nærmere på de demodulerte signalene, man kan se både frekvensspekteret og et tradisjonelt oscilloskopbilde samtidig. Audioskopet kan også benyttes under sending og er ett ypperlig hjelpemiddel når man skal justere mikrofonlyden. IC-705 har innebygd TX-equalizer sånn at det er mulig å justere mikrofonlyden til de fleste stemmer. IC-705 har selvfølgelig også TX-monitor for de som ønsker å lytte på seg selv, når de skal justere mikrofonlyden. Jeg kjørte hele tiden med de originale innstillingene for mikrofonlyd og fikk alltid gode rapporter på modulasjonen, jeg ble fortalt at det var en behagelig og klar modulasjon. Siden det fungerte greit fra første stund valgte jeg ikke å gjøre noe mer med mikrofonlyden, men for de som ønsker det er det gode muligheter for å justere slik at det passer din egen stemme. Selv om den innebygde høyttaleren på IC-705 er knøttliten, er lyden er klar og god, høyttaleren er i stand til å produsere nok lyd, slik at det selv i rom med mye støy er det mulig å høre det som skjer på lufta.
Bilde 9: Ønsker man å kunne se alle parametere i forbindelse med sending kan man sette opp skjermen slik som her. På mange transceivere er det slik at man kun har ett måleinstrument, og dersom man ønsker å se på flere måle parametere må man skifte mellom dem. Slik er det ikke på IC-705, her kan man se alle måleparametrene samtidig. Ved å velge skjermbildet som vises i Bilde 9 kan man se mottatt signalstyrke eller sendeeffekt, ALC, kompresjon, SWR, strømtrekk, spenningsindikator og temperaturindikator. Jeg kunne ønske meg at det var ett voltmeter og ikke bare en spenningsindikator, det hadde gjort det enklere å følge med på for eksempel batterispenningen når man kjører på batteri. Både batterispenningen og spenningen til strømforsyningen vises når man skrur på IC-705, men det er jo litt tungvint å skru av og på radioen for å sjekke spenningen på batteriet.
Bilde 10: Dersom man synes det blir for mye informasjon kan man sette opp IC-705 slik at kun det mest essensielle vises, slik som her. Med ett så stort og informativt display som på IC-705 kan det noen ganger bli for mye informasjon, f.eks. når man kjører contest, da kan man sette opp skjermen til å vise det aller mest nødvendige som frekvens, mode, filter og S-meter/effekt, som vist i Bilde 10.
Bilde 11: SWR-display av en forkortet 80 m antenne. En av de kjekke funksjonene til IC-705 er at den kan lage en grov graf over SWR-forholdet til en antenne, man setter opp antall testfrekvenser (kalt BAR), her kan man velge mellom 3, 5, 7, 9, 11 og 13 frekvenser, og avstanden mellom testfrekvensene (kalt STEP), her kan man velge mellom 10 kHz, 50 kHz, 100 kHz og 500 kHz. Man må være påpasselig slik at man ikke sender utenfor radioamatørfrekvensene når man bruker denne funksjonen, spesielt dersom man bruker de største steppene. Når man skal måle, trykker man på knappen med pil og firkant, så trykker man på PTT-knappen, en gang for hver målefrekvens til man har målt SWR på alle frekvensene, så får man frem en SWR-kurve som vist i Bilde 11.
Bilde 12: Mode menyen. I daglig bruk er IC-705 ganske enkel, men først når man har vendt seg til tankegangen, ønsker man å endre noe, så trykker man ganske enkelt på det man ønsker å endre på den trykkfølsomme skjermen, og så kommer det en meny opp, f.eks. dersom man ønsker å skifte mode fra LSB til noe annet mode trykker man bare på LSB, og så kommer mode menyen opp. (Se Bilde 12.)
Bilde 13: VFO/MEMORY menyen. Tilsvarende dersom man ønsker å skifte fra VFO’en til f.eks. minnene, da trykker man bare på VFO A, og så dukker VFO/MEMORY menyen i Bilde 13 opp.
Bilde 14: Minneoversikt på IC-705, i dette tilfelle noen repeatere jeg har programmert inn. Men for å få ordentlig oversikt over minnene må man gå inn på hovedmenyen og trykke «MEMORY», da kan man gå inn og velge minnegruppe, og så får man en flott oversikt over minnene i den valgte minnegruppen, se Bilde 14. Det er plass til 4 minner på hver side, og hver minnegruppe har plass til 100 minner. Totalt er det plass til 500 vanlige minner, som man kan gruppere i 100 minnegrupper. I tillegg har IC-705 en repeaterliste på opptil 2500 minner hvor man kan lagre både analoge FM-repeatere og simpleksfrekvenser og D-STAR repeatere og simpleksfrekvenser.
Bilde 15: VFO Scan-menyen på IC-705. IC-705 har mange muligheter når det gjelder scanning, det er 2 hovedtyper av scanning, nemlig scanning av minnekanalene, og scanning av VFO-frekvenser. Minnekanalene kan settes opp i forskjellige grupper, slik at kun kanalene i den valgte gruppen scannes. Man kan også velge å scanne minner med en valgt modulasjon. VFO-scanning kan også settes opp på førskjellige måter, f.eks. kan man programmere inn et ønsket frekvensområde, f.eks. 2 m FM båndet og kun scanne det, eller man kan velge noe ICOM kaller ∆F scan, som scanner frekvensområdet rundt en valgt senterfrekvens. 11 sider av «Advanced Manual» går med til å forklare de forskjellige typene av scanning, og hvordan man setter de opp.
Bilde 16: GPS-posisjonen slik den vises på IC-705. IC-705 har en innebygd GPS-mottaker, den er først og fremst der for de som ønsker å bruke D-PRS (D-PRS er D-STAR versjonen av APRS.), og kan da brukes til å sende posisjonen sin på D-STAR og videre i APRS-systemet via D-PRS gateway’er. Den innebygde GPS’en er også til nytte for de som ikke kjører D-STAR, da den selvsagt også kan benyttes til å oppgi posisjonen. Man får også oppgitt posisjonen i Maidenhead formatet, noe som er svært nyttig både for VHF/UHF DX’ere og de som f.eks. kjører FT-8.
Bilde 17: Informasjon om hvilke satellitter GPS-mottakeren til IC-705 mottar. GPS-mottakeren er svært følsom, den klarte f.eks. å få inn satellitter nok til å kunne bestemme posisjonen selve nede i shacken min, som befinner seg nede i kjelleren av huset. Jeg prøvde IC-705 i litt varierende settinger både på VHF/UHF og på HF. På VHF/UHF har den alle funksjoner og muligheter man i dag forventer av et handapparat med FM og D-STAR, og i tillegg har den SSB og AM. I utgangspunktet har IC-705 alt en VHF/UHF DX’er trenger unntatt effekten, men det kan enkelt ordnes med et eksternt PA-trinn. Men selv med 5 eller 10 watt avhengig av om man bruker det interne batteriet eller ekstern strømforsyning, kommer man langt på 2 m og 70 cm. Dersom det er bra tropo eller sporadisk E kan man nå veldig langt selv med liten effekt. På HF fungerer IC-705 veldig bra, mottakeren er nesten like bra som på IC-7300, den største forskjellen er at IC-705 ikke er så følsom som IC-7300, men det er ikke nødvendigvis noen dårlig ting, for jeg opplevde ingen problemer med overstyring av mottakeren på IC-705, slik jeg tidvis gjorde med IC-7300. Metoden for å takle problemene på IC-7300 var nemlig å skru av forforsterkeren, og da havnet nok følsomheten på IC-7300 omtrent der hvor følsomheten til IC-705 ligger med forforsterkeren innkoblet. For det tiltenkte bruket som en portabel stasjon er følsomheten til IC-705 mer enn bra nok. Jeg testet IC-705 på FT-8, på det tidspunktet hadde ikke WSJT-X fått lagt inn IC-705, men ved å gå inn i SET-menyen, og så inn Connectors, og så inn CI-V menyen og så inn på CI-V address og endre den fra A4h til 94h ser IC-705 ut som en IC-7300 for WSJ-X, og da kan man kjøre med innstillingene som fungerer med IC-7300. På den siste utgaven er IC-705 lagt inn, det vil derfor være enklere å komme i gang på FT-8 med IC-705 nå. I det hele tatt likte jeg IC-705 svært godt, jeg har ikke mye negativt å si om den, men jeg skulle gjerne sett at den var litt mindre og lettere, og at den og at den hadde DMR og innebygd antennetuner. Prisen kan virke noe stiv, men sammenligner man IC-705 med hovedkonkurrenten Elecraft KX-3 så er faktisk KX-3 betydelig dyrere med dagens dollarkurs. Takk til Christech for lån av IC-705. Uten Christech’s velvillighet hadde det ikke vært mulig å gjennomføre denne brukertesten av IC-705.

Ingen kommentarer: