fredag 12. september 2008

Lureri fra Maxx-Com.

Jeg kom tilfeldigvis over hjemmesiden til Maxx-Com Antenna Tuners i går. http://www.maxx-com.com/

 maxxcomlargewhite

Å dømme etter fabrikantens egne utsagn er dette et helt fantastisk produkt, bare sjekk disse påstandene:

  • "The most advanced antenna tuner today."
  • "100% solid state automatic antenna tuner."
  • "no switches, CPU’s, low voltage control circuits, or anything else subject to damage by vibration, lightning, salt, moisture, corrosion, voltage surges, or age"
  • "MAXX-COM is powered by RF alone"
  • "MAXX-COM matches instantly in receive mode. You do not need to transmit first."
  • "As fast as you change frequency, MAXX-COM matches it in 1/1200th of a second."

Disse påstandene gjorde meg mildt sagt meget skeptisk!

Etter å ha søkt litt på nettet fant jeg ut at ARRL's medlemsblad QST hadde testet Maxx-Com 200 i November 1984. De som er ARRL medlemmmer kan laste ned testen her: Maxx-Com 200 Product Review QST November 1984

ARRL hadde vært meget skeptiske når de skulle teste Maxx-Com 200, så de åpnet den bare for å finne at innsiden av boksen var fylt opp med epoxy slik at de ikke kunne se noe av hva Maxx-Com 200 bestod av. ARRL ga likevel ikke opp, de var ikke snauere enn at de tok røntgen av hele boksen, dette er hva de fikk se:

Maxxcom 200

Her er bildene i større format:

Maxxcom 200-1

Maxxcom 200-2

Dette avslører at Maxx-Com 200 kun består av 3 stk. effektmotstander og en spole!!

Skjematisk ser Maxx-Com 200 slik ut:

Maxx-Com

På eHam kan man lese flere brukeranmeldelser av Maxx-Com Antenna Tuner der brukerne fremholder at Maxx-Com faktisk virker, den tuner opp alle antenner og man har lavt SWR uansett!

Ser man på skjemaet og har litt forståelse for elektronikk så ser man med en gang hvorfor. Spolene sørger for at alt som er koblet til antenne terminalene får en høy impedans, mens de tre motstandene som er koblet i paralell med SO-239 kontakten sørger for at impedansen alltid er nær 50 ohm. Spolene sørger for at alt som tilkobles antenne terminalene får en høy impedans, fordi spolene kommer i paralell med motstandene vil den høye impedansen ha svært liten påvirkning på den totale impedansen sett fra SO-239 kontakten. Selv en kortsluttning av antenneterminalene vil ikke påvirke impedansen nevneverdig!

Så hva er Maxx-Com Antenna Tuner egentlig? Det kan ikke under noen omstendighet kunne kalles en tuner. Heller ikke blir det riktig å kalle den en balun. Den meste korrekte betegnelsen blir å kalle Maxx-Com Antenna Tuner for en kunstlast, altså en dummyload! Hele greia er ikke noe annet en svindel og bedrag fra eieren av Maxx-Com, Sonny Irons ment for å lure folk med litt mindre RF-teknisk forståelse.

Utrolig nok er det mange som biter på selv om det er nesten 25 år siden Sonny Irons og Maxx-Com Antenna Tuner ble avslørt som juks av ARRL.

Maxx-Com Antenna Tuners er forøvrig ikke det eneste lureriet Sonny Irons er involvert i, for et par år siden erklærte han sitt eget bolighus som kirke for å slippe å betale skatt! http://www.religionnewsblog.com/13286/estate-owner-wants-to-avoid-33000-tax-bill-by-making-home-a-church

Ingen kommentarer: