lørdag 6. september 2008

Wire-GP'en er satt opp.


Slik ble wire-GP'en seendes ut når den ble hengt opp. Jeg måtte klippe av ca 20 cm før jeg fikk den i resonnans, men nå har den et lavt SWR på hele 20 m.

Ingen kommentarer: