onsdag 3. september 2008

Wire-GP for 20 m.

Forberedelsene til LA1FDG's Field day fortsetter.

Tidligere har vi hatt god erfaring med å kjøre DX på Field Day'ene med enkle vertikalantenner, derfor tenkte jeg at jeg skulle lage en enkel wire-GP for 20 m som vi kan heise opp mellom noen master eller opp i et tre eller lignende.

P9030002

Man trenger følgende:

  • 4 stk. M3 muttere
  • 4 stk. M3 skruer
  • 8 stk. stoppskiver
  • Ca. 25 m 1,5 mm^2 PN ledning
  • 1 stk. SO-239 kontakt
  • 1 stk. isolator (Eventuelt 5 stk. isolatorer dersom man ønsker å bruke isolatorer på jordplanet.)
  • 1 stk. klemme
  • 4 stk. røde kabelsko

P9030001

Man starter med å klippe til 5 like lange ledninger, for 20 m antennen min valgte jeg å bruke lengder på 5,2 m. Det skal være noe lengre enn nødvendig slik at jeg kan klippe antennen til resonans når jeg henger den opp.

P9030003

Man monterer så de røde kabelskoene på fire av ledningene og fortinner den siste ledningen.

P9030004

Den fortinnede ledningen lodder man så på SO-239 kontakten, dette blir det vertikale elementet i antennen.

P9030005

I den andre enden av den vertikale ledningen monterer man isolatoren.

P9030007

I enden på det 4 ledningene som utgjør jordplanet surret jeg bare noen løkker ved hjelp av tynn ståltråd.

P9030008

GP-antennen satt sammen! Enkelt og greit!

Nå gjenstår det bare å henge opp antennen og fin-tune den. Det har jeg tenkt å gjøre på Field Day'en.

Ingen kommentarer: